Fokusområder

Daghøjskolerne er forskellige, men fælles for dem alle er, at de arbejder med realkompetence og vejledning under en eller anden form.

Det handler i høj grad om at bygge på den enkeltes personlige motivation - eller, om nødvendigt, at hjælpe vedkommende med at finde sin egen lyst til at lære nyt og prøve kræfter med nye udfordringer.

Derfor har har emnerne vejledning, realkompetence og motivation stået som centrale fokusområder for Daghøjskoleforeningens arbejde gennem de seneste år.

Andre fokusområder er demokrati/medborgerskab, systematisk kvalitetsudvikling, Forberedende Voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning, sundhed samt integration.