Demokrati og medborgerskab

Det særlige ved daghøjskoler er kombinationen af beskæftigelsessigte og folkeoplysning - og i det folkeoplysende ligger bl.a. at man arbejder med samfundsforhold, demokrati og medborgerskab på en måde som giver mening set fra deltagerens perspektiv.

Mange af daghøjskolernes deltagere er mennesker, der almindeligvis ikke kommer  til orde i den offentlige debat og som samtidig er klemte - på grund af samfundsudviklingen i almindelighed men ofte også på grund af politiske beslutninger.

Hvis deres interesser skal tilgodeses så er der behov for at de får mulighed for at forstå sig selv som myndige borgere der hører til, tæller med og har ansvar i og for fællesskabet.

Daghøjskoleforeningen har de senere år specifikt arbejdet med demokrati og medborgerskab  i to projekter

  • Udspil, der resulterede i en webstafet og en udgivelse i form af en bog og en DVD
  • Demokratiske kompetencer, der handlede om at undersøge om man kan identificere  særlige demokratiske kompetencer og hvordan daghøjskolerne i givet fald kan arbejde med at udvikle deltagernes demoktatiske kompetencer.