Miljøambassadørkurser

Miljøambassadørkurser er et koncept for kurser, der inddrager grupper, som generelt står svagt i samfundet. Kurserne giver målgruppen redskaber til at forbedre deres eget liv og til at gøre sig gældende i samfundet.

Her handler det om Miljøambassadørkurser og overbygningen Miljøformidlerkurser, men konceptet kan anvendes på andre "kampagneemner" som fx sundhed. Det vigtige er, at det er emner, der har en væsentlig betydning for både deltagernes eget liv og samfundet.

De første miljøambassadørkurser blev gennemført af Københavns Kommune i 2002 efter inspiration fra Rådet for Bæredygtig Udvikling i København. Bettina Fellov, der er hovedforfatter til inspirationsmaterialet, har været med fra starten og har siden 2002 gennemført en lang række miljøambassadørkurser i samarbejde med kommuner, boligforeninger mv. Hun har undervejs videreudviklet konceptet - senest i samarbejde med Ishøj Aftenskole og Ishøj Daghøjskole.

Det var i forbindelse med dette samarbejde, at ideen til at udgive et inspirationsmateriale opstod. Formålet er at inspirere andre folkeoplysende aktører til at udvikle og gennemføre miljøambassadørkurser i deres eget lokalområde og/eller til at bruge dele af konceptet i forhold til andre emner.

Materialet blevet udarbejdet som led i et udviklingsprojekt, der er gennemført af Ishøj Daghøjskole og Ishøj Aftenskole i samarbejde med Daghøjskoleforeningen. Projektet har modtaget tilskud af DFS' udviklingsmidler samt tips- og lottomidler fra Dansk Oplysningsforbund.

Download hele inspirationsmaterialet som pdf her.