Web-stafet om demokrati

Web-stafet om daghøjskoler, folkeoplysning og medborgerskab - 2004

I en tid hvor samfundsudviklingen og globaliseringen på godt og ondt ændrer vilkårene for fællesskab og medborgerskab radikalt er spørgsmålet om folkeoplysningens demokratiske dimension brændende aktuelt. Vi ville med denne web-stafet, der løb af staben på Foreningens hjememside i efteråret 2004, udfordre os selv og andre til at reflektere over temaer og begreber, der har at gøre med medborgerskab, folkeoplysning og daghøjskoler.

Ideen var, at forskellige skribenter successivt skrev en kort tekst, med udgangspunkt i et tema og de foregående tekster. Den samlede tekst udviklede sig altså efterhånden i uforudsigelige retninger gennem de forskellige skribenters synspunkter og forholden sig til de tidligere tekster.

Der er bidrag fra en række mere og mindre kendte samfunds-debattører - blandt andet MF Christine Antorini, professor Knud Illeris, DPU, professor Jørgen Goul Andersen, ÅU og ph.d. Asad Ahmad, Center for Konfliktløsning i København - foruden et daghøjskolehold, en daghøjskolelærer, en folkehøjskolelærer, en rektor og en kommunal udviklingschef m.fl.

De begreber, stafetten har sat i spil er:
Talent - arbejde - dannelse - selv - udvikling - modsætninger - ansvarlighed - frem-tiden - inspiration - ressourcer - fællesskab - utopi - åbning.

Webstafetten blev sat i gang af Foreningens kursus- og udviklingsudvalg.