IFU undervisningsvejledning - pdf

Individuel Forberedende Uddannelse (IF)

- et udviklingsprojekt under Dansk Folkeoplysnings Samråd

 


 

Undervisningsvejledning kan downloades her