Realkompetence

Vi skal lære gennem hele livet for at klare os i den moderne verden. Vi skal kunne bruge vores forskellige kompetencer på nye måder og i nye sammenhænge.

Daghøjskolerne hjælper hvert år tusinder af mennesker med at afklare deres realkompetencer og giver dem mod på at bruge og udvikle dem.

Daghøjskoleforeningen og medlemsskolerne har i flere år arbejdet med realkompetence og har gennemført flere udviklingsprojekter  - ofte i tæt samarbejde med andre medlemsorganisationer i Dansk Folkeoplysnings Samråd.
Se nærmere om de enkelte projekter i menuen.

Erfaringerne fra projekterne viser, at realkompetenceafklaring er særligt værdifuld for kortuddannede, men alle kan få noget ud af afklaringen, fordi
•    den giver blik for og ord på alt det du kan
•    den giver personligt udbytte - selvtillid og selvindsigt
•    den giver mod på at lære nyt
•    den giver blik for nye muligheder
•    den hjælper med at blive bedre til at 'sælge sig selv' til eks. en arbejdsgiver

Igennem årene er der desuden kommet nye lovgivningsmæssige muligheder for at anvende ikke-formelle realkompetencer til at få adgang til uddannelse, eller til at få papir på en hel uddannelse eller dele af en uddannelse, hvis man kan dokumentere kompetencer, der svarer hertil. I praksis har der dog en del bump på vejen.

Relevante links:

Oversigten Forstå realkompetencer vil bidrage til at skabe fælles sprog og forståelse omkring begrebet realkompetence og hvad det vil sige at anerkende realkompetence – på tværs af professionelle, der arbejder med voksnes kompetencer. Oversigten tager udgangspunkt i en bred, udviklingsorienteret tilgang til anerkendelse af realkompetencer, som også er eksemplificeret i form af cases. Den indeholder desuden mange relevante links til værktøjer og viden.

Kompetencespillet fungerer som en sjov indgang til at synliggøre og snakke om, hvordan kompetencer, som man har udviklet i foreninger, frivilligt arbejde eller folkeoplysningen, kan sættes i spil ift. job.

Min kompetencemappe - undervisningsministeriets all-round redskab til opsamling af dokumentation for realkompetencer: www.minkompetencemappe.dk

Nationalt Videnscenter om Realkompetencevurdering: www.viauc.dk