Udviklingsprojekt omkring synliggørelse og dokumentation af deltagernes realkompetence

Foreningen af Daghøjskoler har modtaget tilskud af DFS' tips- og lottomidler til at udvikle praktiske strategier og metoder til synliggørelse og dokumentation af den realkompetence, som deltagerne har i forvejen og/eller udvikler gennem et daghøjskolekursus.

Der er tale om en videreudvikling af et projekt, som Foreningen og daghøjskolerne har arbejdet med siden 2003. Der er tidligere bl.a. udarbejdet et inspirationsnotat om daghøjskolerne og portfoliometoden (Susanne Tellerup, DEL). Portfolio-projektet er den ene del af et projekt i 2 spor, hvoraf det andet spor handler om udvikling af et kvalitetsmærke for daghøjskoler.

Projektet blev i efteråret 2005 fulgt op med et nyt projekt om beskrivelse og dokumentation af bløde kompetencer.

Projektresume:
Udviklingsprojektet er baseret på skolernes egne beskrivelser af praktiske udviklingsprojekter inden for forud definerede rammer, der er angivet i et ansøgningsskema.

Skolerne skulle i ansøgningen beskrive hvad udviklingsarbejdet skulle gå ud på, hvordan det skulle tilrettelægges samt hvilken betydning de forventede, at projektet vil få for deltagerne, skolen og i forhold til samarbejdspartnere. De skulle specielt forholde sig til, hvordan de ville sikre deltagernes ejerskab. De deltagende skoler forpligtede sig til at beskrive erfaringerne til brug for daghøjskoler og det øvrige folkeoplysningsområde.

Projektet blev indledt med en endagskonference i august 2004 og afsluttes med en endags-formidlingskonference i september 2005.