Realkompetencevejledere i folkeoplysningen

Pilotprojekt 2007


22 erfarne vejledere fra folkeoplysningen står parate til at udbrede arbejdet med realkompetence både i folkeoplysningen og i andre dele af foreningslivet. De skal bl.a. kunne uddanne og støtte lærere m.fl., som ikke har vejlederbaggrund.
6 af realkompetencevejlederne er ansat på daghøjskoler.

De 22 har gennemført en pilotuddannelse til "realkompetencevejledere".
Projektet er landets første efteruddannelse for vejledere om realkompetenceafklaring og dokumentation.

Projektet er gennemført af Daghøjskoleforeningen i samarbejde med en række medlemsorganisationer i Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS).

Daghøjskoleforeningen har stået for gennemførelsen af projektet  i samarbejde med Folkehøjskolernes Forening, AOF, NETOP, LOF, Produktionsskoleforeningen, Efterskoleforeningen, Foreningen for Husholdnings- og Håndarbejdsskoler samt Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU).
DFS har ydet tilskud til projektet af tips- og lottomidler og har bidraget aktivt til projektet.

De deltagende skoler har gennem projektet opnået
- at kvalificere deres arbejde med afklaring og dokumentation af realkompetence
- at kunne løse opgaver for kommunen og andre vedrørende realkompetencedokumentation for lokale frivillige og foreningsaktive.

Forløbet har givet deltagerne viden om og træning i:
- at arbejde med vejledning i forhold til realkompetenceafklaring og dokumentation, baseret på aktuel forskning
- at undervise og støtte andre i at arbejde kvalificeret som sparringspartner i forbindelse med afklaring og dokumentation af realkompetencer i tredje sektor.
Desuden har de fået redskaber til realkompetenceafklaring og -dokumentation.

Undervejs har deltagerne været med til at udvikle og afprøve materialer, som kan udbrede og kvalificere arbejdet med realkompetenceafklaring og dokumentation i tredje sektor.
Forløbet er gennemført i 2007 med 2 kursusmoduler a 2 dage, 2 praktiske afprøvningsfaser og en opsamling via fokusgruppeinterviews. Endelig rapport for projektet forventes at være tilgængelig ca. 1. januar 2008.
Projektet kan på længere sigt resultere i et permanent efteruddannelsestilbud i det ordinære system.

Projektforløbets elementer

 • Introduktion til og drøftelse af tænkningen omkring realkompetencer - i Danmark og internationalt
 • Aspekter af realkompetenceprocessen - introduktion til model, der fokuserer på helheds- og vejledningsperspektiv på arbejdet med realkompetence. Modellen er udviklet af Ph.d stipendiat Rie Thomsen, Danmarks Pædagogiske Universitet
 • Metodeovervejelser og metodevalg i vejlederens praksis i forbindelse med realkompetenceafklaring og dokumentation
 • Etik i identifikation og afklaring af kompetencer
 • "Realkompetence-sproget" - barrierer og udfordringer
 • Realkompetencedokumentationens troværdighed - hvordan værner vi om den?
 • Præsentation af
  • Undervisningsministeriets redskab til realkompetenceafklaring og dokumentation i folkeoplysningen, foreningerne og frivillige organisationer
  • RKA-livskompetencemodellen - redskab til realkompetenceafklaring, udviklet af produktionsskolerne
 • Præsentation af
  • DGIs erfaringer med realkompetencearbejde
  • De kulturelle, de sociale og de unge - Foreningers og frivilliges udfordringer og behov i forbindelse med realkompetencedokumentation.
 • Praktisk afprøvning af undervisningsministeriets realkompetence-redskab for folkeoplysning, foreninger og frivilligt arbejde. Vejlederrefleksioner/opmærksomhedsfelter i forbindelse med anvendelsen.
 • Praktiske øvelser og forumspil om rollen som sparringspartner ved realkompetenceafklaring og -dokumentation. Dilemmaer og god praksis.
 • Ideudvikling - design af uddannelsesforløb for sparringspartnere i tredje sektor
 • Imellem og efter kursusmodulerne har realkompetencevejlederne
  • gennemført realkompetenceafklaring og -dokumentation med vejledningssøgende kursusdeltagere og andre aktive i tredje sektor
  • introduceret kolleger til realkompetencearbejde
  • gennemført undervisningsforløb for personer der skal fungere som sparringspartnere ved realkompetenceafklaring og -dokumentation.

Personerne bag projektet:

Udvikling

Agnethe Nordentoft, udviklingskonsulent i Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) med livslang læring og realkompetence som arbejdsområde. Har rådgivet Undervisningsministeriet i realkompetencespørgsmål. Hun har tidligere arbejdet på  DPU og Udviklingscenteret for folkeoplysning og voksenundervisning.

Kirsten Floris, FLORIS Consult, cand.mag. og MA i læreprocesser. Hun har arbejdet med kompetenceudvikling, læreprocesser og vejledning gennem mange år i folkeoplysningen, i andre uddannelsesmiljøer og i KAD. Kirsten Floris står for tilrettelæggelse og gennemførelse af kursusmodulerne.

Kirsten Flyvholm,  forbundskonsulent i AOF Danmark med bl.a. vejledning samt folkeoplysning og arbejdsliv som arbejdsområde . Har bl.a. stået for udviklingen af redskabet "Kompetenceprofilen".

Randi Jensen, sekretariatsleder i Daghøjskoleforeningen og bestyrelsesmedlem i DFS. Var formand for styregruppen for udvikling af Undervisningsministeriets værktøj til dokumentation af kompetencer, erhvervet i 3. sektor - det værktøj, som er et centralt omdrejningspunkt for projektet. Hovedansvarlig for realkompetencevejleder-projektet.

Rie Thomsen, er ph.d. stipendiat ved DPU og arbejder på en afhandling om vejledning og realkompetence og hun er landets fremmeste forsker på området. Hun har udviklet den model for realkompetenceprocessens aspekter og begreber, som udgør den teoretiske referenceramme for projektet.

Oplæg og øvelser

Lise Lund, lektor på Suhrs Seminarium, cand.mag. og ph.d. Lise Lund har tidligere i mange år beskæftiget sig med vejledning, som forsker/underviser på DPU.

Annette Wilhelmsen, pædagogisk konsulent, cand.pæd.pæd. Har bl.a. været efterskole- og seminarielærer og har været tilknyttet en projektenhed omkring ungdomspædagogik, viden og udvikling på CVU-Fyn. Evaluator på efterskolernes realkompetenceprojekt.

Rikke Bendsen, Teaterforum. Uddannet som skuespiller i 1986 og siden som dramatiker i 1992. ar bred erfaring med forumteater.

Erfaringer og inspiration

Jette Velling Lindholm, uddannelseskonsulent i DGIs afdeling for organisationsudvikling

Preben Egeskov, foreningskonsulent i DGI har bidraget med erfaringer fra DGIs arbejde med realkompetence.

Mia Sjørup, formand for foreningen Ventilen.

Bente Schindel, sekretariatsleder i Kulturelle Samråd i Danmark.

Thomas Kirkeskov, organisationskonsulent i Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF, har bidraget med oplæg om de udfordringer og behov, som foreningerne og de frivillige organisationer står med i forbindelse med realkompetence-dagsordenen.

Anne Juul, afdelingsleder på Aalborg Produktionsskole og Gitte Lillemose, vejleder på Odense Produktionshøjskole har præsenteret produktionsskolernes afklaringsværktøj, RKA-livskompetencemodellen.

til top