Socialøkonomi og folkeoplysning

Her finder du information om socialøkonomisk virksomhedsdrift med udgangspunkt i folkeoplysende aktørers aktiviteter.

Socialøkonomiske virksomheder rimer på innovativ folkeoplysning.

Gennem de seneste år har daghøjskoler i hele landet og Daghøjskoleforeningen arbejdet med at udvikle virksomheden via et socialøkonomisk perspektiv.

Det har

  • affødt nye socialøkonomiske virksomheder med vægt på læring
  • bidraget med nye finansieringsmuligheder
  • styrket og skabt ny partnerskaber

Målet har været at skabe udvikling, der understøtter det almennyttige formål og folkeoplysningens kerneopgave og at finde supplement til offentlige tilskud.

Socialøkonomiske virksomheder defineres ved:

  • at have et socialt, sundhedsmæssigt, miljømæssigt eller kulturelt formål
  • at overskuddet geninvesteres i formålet
  • at der tjenes penge på forretningsaktivitet

Folkeoplysningens kerneopgave beskrives:

”at give mennesker redskaber til at begå sig i den tid og det samfund, de lever i, så den enkelte ikke bare bliver en passiv tilskuer til tilværelsen, men bliver i stand til aktivt at leve i et moderne samfund”.

Download Socialøkonomi og Folkeoplysning her.