Brugsvejledning for folkeoplysere

Dette afsnit er målrettet folkeoplysere, der ønsker at arbejde med et socialøkonomisk virksomhedsperspektiv som en måde at udvikle organisation og folkeoplysningsaktiviteter. 

Kan et socialøkonomisk virksomhedsperspektiv udfodre, styrke og udvikle folkeoplysningen? 

Siden 2009 har en række daghøjskoler arbejdet med at udvikle sig som socialøkonomiske virksomheder. Dette har de gjort efter den stigende interesse fra både offentlig og privat side for socialøkonomiske virksomheder.

Socialøkonomiske virksomheder er kendetegnet ved:

  • at de er oprettet for at løfte en samfundsmæssig opgave
  • at overskuddet geninvesteres i virksomheden/kerneaktiviteten
  • at de tjener penge ved en eller anden form for salg af varer eller ydelser.

Socialøkonomiske virksomheder kombinerer med andre ord civilsamfundets engagement med det offentliges opgavefokus og den private sektors organisationsformer.

Daghøjskoleforeningen har arbejdet med ’det socialøkonomiske virksomheds’-perspektiv som et strategisk redskab til

  • at styrke, udvikle og re-brande daghøjskolerne/folkeoplysningen
  • at styrke og udvikle partnerskaber
  • at udvikle nye, supplerende finansieringsformer.

Vi stiller hermed nogle erfaringer til rådighed og håber, at de kan være til gavn for andre daghøjskoler og folkeoplysende aktører - som et middel til at opnå anerkendelse og legitimitet som samfundsnyttige institutioner i feltet mellem den offentlige og den private sektor.

Projektet belyser, hvordan det socialøkonomiske perspektiv kan være en af flere veje til at udfordre, styrke og udvikle folkeoplysningens kerneopgave, der i det nationale folkeoplysningsudvalgs kommissorium (2009) er defineret således:

”at give mennesker redskaber til at begå sig i den tid og det samfund, de lever i, så den enkelte ikke bare bliver en passiv tilskuer til tilværelsen, men bliver i stand til aktivt at leve i et moderne samfund”.

Materialet er resultat af et udviklingsprojekt, der er gennemført i 2010 af projektmedarbejderne Monika Leth Dalsgaard og Ivan Skyt Holm samt sekretariatsleder Randi Jensen. Det er gennemført i samarbejde med Center for Socialøkonomi og med støtte fra Dansk Folkeoplysnings Samråds tips- og lottomidler. Medarbejdere fra NETOP, FDB og Kolding Kommune har været inddraget som sparringspartnere.