Cases

I menuen til højre kan du se eksempler på socialøkonomiske virksomheder i folkeoplysning og daghøjskoler.

Nedenfor en kort introduktion til analysemodellen Flere ben at stå på

Analysemodel: Flere ben at stå på
Denne model er skabt for at give overblik over hvordan folkeoplysningsaktører kan arbejde med socialøkonomi og flere "ben" der understøtter formålet.

En mere uddybende redegørelse for modellen findes her

model01.png


Pointen er, at virksomheden og dens almennyttige formål/mission står mere sikkert, hvis den har flere ben at stå på. Eller sagt omvendt: hvis man kun har et ben at stå på, så er man nemmere at vælte.

Modeleksempler

Forskellige typer af almennyttige organisationer og virksomheder hviler mest på det ene, det andet eller det tredje ben. Analysemodellen bruges her til et forsøg på at illustrere balancen mellem "civilsamfundsbenet", det offentlige marked og det private marked i forskellige typer af organisationer/virksomheder: en daghøjskole, virksomheden Proremus og frivilligt socialt arbejde.

Daghøjskole:

model02.png

En daghøjskoles aktivitet foregår og finansieres overvejende på det offentlige marked, men der er ofte en deltagerbetaling og der kan være forskellige former for aktivitet på det private marked,  jvf. cases.

Proremus:

model03.png

Proremus er en socialøkonomisk virksomhed i Århus, der beskæftiger psykisk sårbare mennesker. Virksomheden opererer overvejende på det private marked. For både daghøjskolen og Proremus er pointen, at virksomheden er betinget af/foregår indenfor et almennyttigt formål og en mission, der relaterer sig til civilsamfundets engagement, mens den praktiske aktivitet foregår på/i relation til de respektive markeder.

Frivilligt socialt arbejde:

model04.png


Frivilligt socialt arbejde foregår i større omfang, både aktivitetsmæssigt og med hensyn til finansiering,  i foreningselement/civilsamfundet, og dermed uden for de to markeder. Man opererer dog typisk en del på det offentlige marked for at opnå tilskud eller puljemidler til virksomheden og nogen opererer også på det private marked (eks. ved at drive en genbrugsforretning).