Socialøkonomisk netværk

Daghøjskoleforeningen har taget initiativ til at etablere et netværk for erfaringsudveksling og udvikling af socialøkonomiske virksomheder som ramme om læring og inviterer til opstartsmøde i netværket.

Mange folkeoplysende aktører lever i sig selv op til kriterierne for at blive registreret som socialøkonomiske virksomheder efter den nye registreringsordning, der gælder fra 1. januar 2015.

Men tanken med netværket er, at det skal være for de daghøjskoler, aftenskoler mv., der har eller overvejer at udvikle en socialøkonomisk ”virksomhed i virksomheden”, som sælger andre varer og ydelser end alene kurser eller f.eks. beskæf­tigelses­indsatser. Som eks. Kaffé Fair i Aalborg.