SØLV - opstartmøde

 

Netværk for Socialøkonomiske Læringsvirksomheder (SØLV)

Invitation til opstartsmøde den 20. januar 2015 i Vejle.

Bygningen, Ved Anlæget 14 B i Vejle (10 minuters gang fra stationen, inde i butikscenteret Mary's)

Daghøjskoleforeningen tager hermed initiativ til at etablere et netværk for erfaringsudveksling og udvikling af socialøkonomiske virksomheder som ramme om læring og inviterer til opstartsmøde i netværket.

Mange folkeoplysende aktører lever i sig selv op til kriterierne for at blive registreret som socialøkonomiske virksomheder efter den nye registreringsordning, der gælder fra 1. januar 2015.

Men tanken med netværket er, at det skal være for de daghøjskoler, aftenskoler mv., der har eller overvejer at udvikle en socialøkonomisk ”virksomhed i virksomheden”, som sælger andre varer og ydelser end alene kurser eller f.eks. beskæf­tigelses­indsatser. Som eks. Kaffé Fair i Aalborg.

Vi vil også undersøge, om der er nogle socialøkonomiske produktions-/servicevirksomheder uden for folkeoplysningen, der savner en ramme for udviklingsarbejde og erfaringsudveksling på læringssiden. 

Deltagerne vil blive opfordret til på forhånd at indsende nogle få linjer med stikord om deres forretningsidé og om muligt link til hjemmeside med henblik på eftermiddagens oplæg og sparring.

Pris for deltagelse inkl. frokost mv.: 500 kr.                                       

Tilmelding til foreningen@daghojskoler.dk senest tirsdag den 6. januar.

Program:

10.15   Velkomst og kaffe med brød.        
Introduktion til SØLV-netværksinitiativet/Randi Jensen

10.30   Kaffé Fair’s rejse fra idé til forretning – en historie at lære af. Bjørn Salling, Daghøjskolen Fokus og Kaffé Fair i Aalborg

11.00   Gensidig præsentation af deltagere og den socialøkonomiske virksomhed eller idé de repræsenterer. SWOT-analyse af et par cases og opsamling på indspil og spørgsmål til eftermiddagens oplægsholder.

12.30   Frokost og evt. aftaler om bilaterale besøg og/eller samarbejder.

13.15   SØLV – hvordan får man idé og forretning til at hænge sammen?
Oplæg ved Ulrik Haumann, programdirektør for Det Sociale Vækstprogram og sparring på deltagernes indsendte forretningsidé-skitser samt emner/spørgsmål fra formiddagens arbejde.

15.00   Opsamling: Hvornår mødes netværket igen? Hvilke indspil udefra har vi brug for næste gang? Hvilken socialøkonomisk virksomhed mødes vi hos?

15.30: Afslutning