Daghøjskolerne i vejledningsbilledet


Når man går på daghøjskole er man på vej et andet sted hen

Der er mange forskellige mennesker, der har brug for andet og mere end en folder eller en konsulentsamtale for at finde deres egen vej og ståsteder i uddannelse, arbejdslivet og samfundet.

Det gælder eksempelvis en stor gruppe af kortuddannede, der har negative skoleerfaringer, og derfor helst undgår videreuddannelse selv om de godt ved, at det er nødvendigt for, at de kan klare sig på arbejdsmarkedet.

Det gælder også de 20 % af Danmarks unge, der aldrig får en uddannelse. Årsagerne er forskellige, nogle har sociale og/eller boglige problemer, andre er psykisk, sårbare, forvirrede eller har urealistiske drømme.

Både de unge uden uddannelse og de kortudannede med skoleskræk er stærkt repræsenteret på daghøjskolerne. Kendetegnende for begge grupper er et stort behov for en helhedsorienteret afklaring og vejledning - behov som daghøjskolernes undervisningsbaserede vejledning er designet til at tage vare på.

Her finder du en række korte artikler om daghøjskolernes placering i vejledningsbilledet.