Dokumentationskursus

Dokumentér! – med doknet.dk og virker-det.nu

Invitation til to regionale eftermiddagskurser med introduktion til fleksible dokumentations- og evalueringsværktøjer, der er udviklet specielt til folkeoplysningen og kan bruges frit.

  • 02.03.15 kl. 13-15.30, Idrætsdaghøjskolen IDA, Gøteborg Allé 9, Aarhus N
  • 12.03.15 kl. 13-15.30, Ishøj Daghøjskole, Brogrenen 7, Ishøj

Download kursusprogram som pdf.

Program:

13.00 Introduktion til doknet.dk / Niels Prins og Randi Jensen, Daghøjskoleforeningen

Med kort sideblik på virker-det.nu

13.30 Hvordan vi bruger doknet.dk i praksis/ v. hhv. Jannie Eldrup Heegaard, Idrætsdaghøjskolen IDA i Aarhus og Christa Hauser, Frederiksberg Daghøjskole.

14.00 Hands-on afprøvning af doknet.dk i par med løbende sparring på spørgsmål og refleksioner.

15.00 Opsamling på spørgsmål og refleksioner.

15.30 Afslutning.

Pris for deltagelse inkl. kaffe/te og kage: 200 kr.

Tilmelding til foreningen@daghojskoler.dk senest 23.02.15 (Aarhus) hhv. 05.03.15 (Ishøj).

 

Målgruppen er ledere og medarbejdere i lokale folkeoplysende organisationer.

Af hensyn til størst muligt udbytte anbefaler vi:

-       at der deltager både en relevant menig medarbejder og en leder/strategisk medarbejder

-       at man på forhånd har drøftet, hvilke dokumentations- og evt. evalueringsbehov man har – både i forhold til egne målsætninger og værdier og i forhold til omverden.

Fleksible dokumentations- og evalueringsredskaber til fri afbenyttelse

Daghøjskoleforeningen har i samarbejde med AOF og Foreningen af Folkehøjskoler og med tilskud fra DFS’ udviklingsmidler udviklet et sæt dokumentations- og evalueringsværktøjer, der er tilpasset folkeoplysning/ikke-formel læring:

-       doknet.dk - et lille let-anvendeligt værktøj til grafisk dokumentation af læring og meget andet.

-       virker-det.nu - en hjemmeside, med værktøj, eksempler og teoretisk back-up til egentlige evalueringsprojekter med metoden virkningsevaluering, som fokuserer på hvad der virker for hvem under hvilke omstændigheder.

Begge dele stilles frit til rådighed for alle i folkeoplysningen og er tilgængeligt i betaversioner på henholdsvis http://doknet.dk og http://virkerdet.nu 

Disse to regionale eftermiddagskurser er tænkt som en praktisk introduktion til især doknet.dk samt inspiration til, hvad det kan bruges til.

Derfor!

Dokumentation og evaluering er vigtigt - også i folkeoplysningen.

Først og fremmest for at vi selv kan blive klogere på det vi gør og bedre til at leve op til vores egne mål - men vi har også i mange situationer brug for at forklare og legitimere det folkeoplysende arbejde over for omverden. Og i disse tider er det vanskeligt at få beslutningstagere og andre i tale, hvis ikke man kan åbne med noget dokumentation der indeholder tal! - så er der en chance for at de efterfølgende godt vil høre noget om, hvorfor og hvordan det virker.