Om daghøjskolerne


Forskellige mennesker har brug for forskellige veje

Daghøjskolerne er frie skoler, der er skabt og fungerer på et holdningsbestemt værdisæt og menneskesyn. Formål, fagudbud og miljø er "højskolepræget" og der lægges vægt på både det menneskelige, det faglige og det samfundsmæssige.

Fælles for alle daghøjskolerne er, at der foregår ting på kryds og tværs i et fællesskab af forskellige mennesker og omkring forskellige emner og aktiviteter. Undervisning og aktiviteter forgår som hovedregel i dagtimerne med 20-30 timer pr. uge.

Daghøjskolerne tilbyder en alternativ mulighed eller en ekstra chance til den meget sammensatte gruppe af mennesker, der ikke lige passer ind i de almindelige systemer, som samfundet tilbyder.
Daghøjskolerne hjælper deltagerne med at finde deres talenter samt mod og lyst til at udvikle dem og lære nyt. Hvert år hjælper daghøjskolerne tusindvis af mennesker med at finde deres egen vej og komme videre.

Daghøjskolerne er derfor et vigtigt element i uddannelses-, arbejdsmarkeds- og socialpolitikken i mange kommuner.

Daghøjskolerne er som udgangspunkt for alle voksne. Gennemsnitsalderen er 30-35 år, men der er deltagere i alle aldre - fra omkring 18 til over 60 år. Nogle daghøjskoler har en markant faglig profil, andre er specialiserede i at arbejde med mennesker, der har særlige behov, f.eks. af helbredsmæssige grunde.

Det er en del af ideen med daghøjskolerne at styrke deltagernes muligheder i forhold til uddannelse og arbejde. Der tilbydes derfor vejledning på alle daghøjskoler og mange daghøjskoler er specialister i vejledning - på voksne menneskers præmisser.  

Daghøjskoleundervisning er som udgangspunkt eksamensfri. Mange daghøjskoler tilbyder dog Forberedende Voksenuddannelse (FVU) med dansk eller regning/matematik som "hovedfag". Der er mulighed for at gå op til prøve i FVU-fag.
Nogle daghøjskoler giver også mulighed for PC-kørekort o.lign.