Et skridt på vejen


etSkridtPaaVejenUdviklingsperspektiver på daghøjskolernes praksis 2004

Redigeret af Mette Jørgensen
Bogen giver et virkelighedsnært billede af en mangfoldig og levende voksenundervisning, som den praktiseres på et udsnit af landets daghøjskoler. Skolerne deler ud af deres erfaringer med forskellige værktøjer og metoder som ressourceprofiler, portfolioer, logbøger, vejledning og fokusgruppeinterviews. Og de reflekterer over, hvordan de tilrettelægger og synliggør deres praksis.

Samtidig afslutter bogen et forsøgs- og udviklingsprojekt, som daghøjskoleorganisationerne gennemførte i 2002-2003 med tilskud fra Undervisningsministeriet.
Formålet var at finde veje til at sikre, at der er sammenhæng mellem det, daghøjskoleformen sigter mod, og det, deltagerne får med sig: At styrke den enkeltes handlekraft i livet, på arbejdsmarkedet og i samfundet.

»Et skridt på vejen« er derfor ingen teoretisk bog om voksenpædagogik, og den giver ikke endelige svar på sine undersøgelser. Til gengæld bygger bogens indhold på rapporter og materiale fra de skoler, der deltog i projektet, og åbner dermed for perspektiver til det videre arbejde i daghøjskolernes faktiske dagligdag.

Bogen er forsynet med et indledende og et konkluderende kapitel, som tegner baggrund og perspektiver for det praksisarbejde, der beskrives og diskuteres i kapitlerne 1 og 2. Slutteligt bidrager idéhistorikeren Jens Erik Kristensen med en skarp og tankevækkende artikel om »Daghøjskolernes vilje til kompetenceudvikling gennem læring«.

Bag hovedprojektet har stået en styregruppe med repræsentanter fra Arbejdernes Oplysningsforbund, Dansk Oplysnings Forbund, Folkeligt Oplysnings Forbund, Frit Oplysnings Forbund, Liberalt Oplysnings Forbund og Daghøjskoleforeningen. Sidstnævnte har stået for at tilrettelægge, lede og afvikle projektet. Og står for udgivelsen.

Bogen kan bestilles hos Daghøjskoleforeningen for 50,00 kr (ekspeditionsgebyr) + porto.
foreningen@daghojskoler.dk