Fokus på realkompetence


fokusPaaRealkompFokus på realkompetence
er en kort introduktion til realkompetence ud fra en folkeoplysende synsvinkel.

Af Agnethe Nordentoft, DFS og Randi Jensen, Daghøjskoleforeningen

Artiklen retter sig mod ansatte og aktive i folkeoplysningen, foreningerne og frivilligt arbejde, og den kræver ikke særlige forudsætninger - ud over interesse.

Hvad er realkompetence? Hvad er formålet med at fokusere på realkompetence?
Realkompetence står højt på den politiske dagsorden. Undervisningsministeriets realkompetenceredskaber. Hvad kan realkompetence bruges til i forhold til uddannelserne? Arbejdet med realkompetence er en proces: Afklaring - Dokumentation - Vurdering - Anerkendelse. Realkompetence handler ikke kun om vurdering og anerkendelse! Nye opgaver for tredje sektor - foreningerne, frivillige organisationer og folkeoplysningen

Artiklen med illustrationer af Teis Wassermann kan downloades her