Gør Kold varm


gorkoldvarmGør Kold varm
henvender sig til voksenundervisere der arbejder på et folkeoplysende idegrundlag.

Antologien behandler en række problemstilinger som værdigrundlag, pædagogisk analyse, refleksion og analyse af egen praksis. Forfatterne er daghøjskoleundervisere og udgangspunktet er en konkret pædagogisk praksis.

Antologien er et resultat af et efteruddannelsesforløb for daghøjskolemedarbejdere, der blev gennemført i 98/99 i samarbejde med pæd.psyk. Jytte Faureholm.

Udgivet 2001.


Red.: Inger Højlund
Foto: Finn Larsen

Bogen kan bestilles hos Daghøjskoleforeningen for 50,00 kr (ekspeditionsgebyr) + porto.
foreningen@daghojskoler.dk