Læseglæde - Skrivelyst


laeseSkriveLæseglæde - Skrivelyst er en ide- og debatbog, der henvender sig til lærere, der underviser voksne i grundlæggende færdigheder i dansk.

Voksne lærer på mange måder anderledes end børn. Når voksne giver sig i kast med at forbedre de grundlæggende færdigheder, de måske "burde" have lært i grundskolen, har de ofte nederlag og deraf følgende blokeringer at overvinde. Fra erfaringen med undervisningen på daghøjskoler har vi uddraget to vigtigepædagogiske principper:

Udgangspunktet er den lærende og ikke det, der skal læres. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i voksnes individuelle målsætninger og motivation og deres meget variende kulturelle, sociale og individuelle livserfaringer og gøre dem til et aktiv i den enkeltes læringsproces.

Når noget ikke virker -  så prøv noget andet. Man skal finde nye tilgange, nye vinkler, nye undervisningsformer og indlæringsmetoder, end dem, som den voksne kom til kort over for i skolen. Livslang læring er ikke det samme som livslang skolegang.

Disse to pædagogiske grundsætninger er udgangspunktet for teksterne i bogen. Teksterne skal ikke ses som færdige læringsteorier og indlæringsmetoder, men som en afsøgning af, hvordan man imødekommer voksnes behov når det handler om at forbedre grundlæggende færdigheder i dansk.

Udgivet 2001
Red.: Inger Højlund
Fotografier: Finn Larsen

Bogen kan bestilles hos Daghøjskoleforeningen for 50,00 kr (ekspeditionsgebyr) + porto.
foreningen@daghojskoler.dk