Gå til hovedindhold

Devel Render

array:6 [
 "#node" => Drupal\node\Entity\Node {#1065
  +in_preview: null
  #values: array:24 [
   "nid" => array:1 [
    "x-default" => "150"
   ]
   "vid" => array:1 [
    "x-default" => "504"
   ]
   "type" => array:1 [
    "x-default" => "article"
   ]
   "uuid" => array:1 [
    "x-default" => "c9905722-3b9c-4479-b611-2963e8921672"
   ]
   "langcode" => array:1 [
    "x-default" => "da"
   ]
   "revision_default" => array:1 [
    "x-default" => "1"
   ]
   "revision_uid" => array:1 [
    "x-default" => "74"
   ]
   "revision_timestamp" => array:1 [
    "x-default" => "1601893602"
   ]
   "revision_log" => array:1 [
    "x-default" => null
   ]
   "isDefaultRevision" => array:1 [
    "x-default" => "1"
   ]
   "title" => array:1 [
    "x-default" => "Flex Aarhus"
   ]
   "uid" => array:1 [
    "x-default" => "1"
   ]
   "status" => array:1 [
    "x-default" => "1"
   ]
   "created" => array:1 [
    "x-default" => "1492024772"
   ]
   "changed" => array:1 [
    "x-default" => "1601893602"
   ]
   "promote" => array:1 [
    "x-default" => "0"
   ]
   "sticky" => array:1 [
    "x-default" => "0"
   ]
   "revision_translation_affected" => array:1 [
    "x-default" => "1"
   ]
   "default_langcode" => array:1 [
    "x-default" => "1"
   ]
   "rh_action" => array:1 [
    "x-default" => null
   ]
   "rh_redirect" => array:1 [
    "x-default" => null
   ]
   "rh_redirect_response" => array:1 [
    "x-default" => null
   ]
   "body" => array:1 [
    "x-default" => array:1 [
     0 => array:3 [
      "value" => """
       <p>De fem daghøjskoler i Aarhus gennemførte i 2012-13 et udviklingsprojekt, Flex Aarhus, hvor de afprøvede nogle af de centrale elementer i den oprindelige skitse til fleksuddannelsen i praksis.</p>\r\n
       \r\n
       <p>Sideløbende blev evalueringsmetoden virkningsevaluering afprøvet i dette følgeprojekt, som Daghøjskoleforeningen gennemførte i samarbejde med projektskolerne, AOF og Thomas Bredgaard fra Aalborg Universitet.</p>\r\n
       \r\n
       <p>Virkningsevaluering sætter fokus på at synliggøre, systematisere og teste antagelser om, hvad der virker for hvem og under hvilke omstændigheder.</p>\r\n
       \r\n
       <p>Evalueringsprojektet er finansieret af DFS-puljemidler. Rapporten kan downloades her.</p>\r\n
       \r\n
       <p>&nbsp;</p>\r\n
       """
      "summary" => ""
      "format" => "full_html"
     ]
    ]
   ]
   "field_attachment" => array:1 [
    "x-default" => array:1 [
     0 => array:3 [
      "target_id" => "56"
      "display" => "1"
      "description" => "FlexAarhusRapport"
     ]
    ]
   ]
  ]
  #fields: []
  #fieldDefinitions: null
  #languages: array:3 [
   "da" => Drupal\Core\Language\Language {#1096
    #name: "Danish"
    #id: "da"
    #direction: "ltr"
    #weight: 0
    #locked: false
   }
   "und" => Drupal\Core\Language\Language {#1097
    #name: "Ikke angivet"
    #id: "und"
    #direction: "ltr"
    #weight: 2
    #locked: true
   }
   "zxx" => Drupal\Core\Language\Language {#1092
    #name: "ikke relevant"
    #id: "zxx"
    #direction: "ltr"
    #weight: 3
    #locked: true
   }
  ]
  #langcodeKey: "langcode"
  #defaultLangcodeKey: "default_langcode"
  #activeLangcode: "x-default"
  #defaultLangcode: "da"
  #translations: array:1 [
   "x-default" => array:1 [
    "status" => 1
   ]
  ]
  #translationInitialize: false
  #newRevision: false
  #isDefaultRevision: "1"
  #entityKeys: array:4 [
   "bundle" => "article"
   "id" => "150"
   "revision" => "504"
   "uuid" => "c9905722-3b9c-4479-b611-2963e8921672"
  ]
  #translatableEntityKeys: array:8 [
   "label" => array:1 [
    "x-default" => "Flex Aarhus"
   ]
   "langcode" => array:1 [
    "x-default" => "da"
   ]
   "status" => array:1 [
    "x-default" => "1"
   ]
   "published" => array:1 [
    "x-default" => "1"
   ]
   "uid" => array:1 [
    "x-default" => "1"
   ]
   "owner" => array:1 [
    "x-default" => "1"
   ]
   "default_langcode" => array:1 [
    "x-default" => "1"
   ]
   "revision_translation_affected" => array:1 [
    "x-default" => "1"
   ]
  ]
  #validated: false
  #validationRequired: false
  #loadedRevisionId: "504"
  #revisionTranslationAffectedKey: "revision_translation_affected"
  #enforceRevisionTranslationAffected: []
  #entityTypeId: "node"
  #enforceIsNew: null
  #typedData: null
  #cacheContexts: []
  #cacheTags: []
  #cacheMaxAge: -1
  #_serviceIds: []
  #_entityStorages: []
  #isSyncing: false
 }
 "#view_mode" => "full"
 "#cache" => array:5 [
  "tags" => array:2 [
   0 => "node:150"
   1 => "node_view"
  ]
  "contexts" => array:1 [
   0 => "route.name.is_layout_builder_ui"
  ]
  "max-age" => -1
  "keys" => array:4 [
   0 => "entity_view"
   1 => "node"
   2 => "150"
   3 => "full"
  ]
  "bin" => "render"
 ]
 "#theme" => "node"
 "#weight" => 0
 "#pre_render" => array:1 [
  0 => array:2 [
   0 => Drupal\node\NodeViewBuilder {#1091
    #deprecatedProperties: array:1 [
     "entityManager" => "entity.manager"
    ]
    #entityTypeId: "node"
    #entityType: Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#339
     #revision_metadata_keys: array:4 [
      "revision_user" => "revision_uid"
      "revision_created" => "revision_timestamp"
      "revision_log_message" => "revision_log"
      "revision_default" => "revision_default"
     ]
     #requiredRevisionMetadataKeys: array:1 [
      "revision_default" => "revision_default"
     ]
     #static_cache: true
     #render_cache: true
     #persistent_cache: true
     #entity_keys: array:12 [
      "id" => "nid"
      "revision" => "vid"
      "bundle" => "type"
      "label" => "title"
      "langcode" => "langcode"
      "uuid" => "uuid"
      "status" => "status"
      "published" => "status"
      "uid" => "uid"
      "owner" => "uid"
      "default_langcode" => "default_langcode"
      "revision_translation_affected" => "revision_translation_affected"
     ]
     #id: "node"
     #originalClass: "Drupal\node\Entity\Node"
     #handlers: array:9 [
      "storage" => "Drupal\node\NodeStorage"
      "storage_schema" => "Drupal\node\NodeStorageSchema"
      "view_builder" => "Drupal\node\NodeViewBuilder"
      "access" => "Drupal\node\NodeAccessControlHandler"
      "views_data" => "Drupal\node\NodeViewsData"
      "form" => array:5 [
       "default" => "Drupal\node\NodeForm"
       "delete" => "Drupal\node\Form\NodeDeleteForm"
       "edit" => "Drupal\node\NodeForm"
       "delete-multiple-confirm" => "Drupal\node\Form\DeleteMultiple"
       "layout_builder" => "Drupal\layout_builder\Form\OverridesEntityForm"
      ]
      "route_provider" => array:1 [
       "html" => "Drupal\node\Entity\NodeRouteProvider"
      ]
      "list_builder" => "Drupal\node\NodeListBuilder"
      "translation" => "Drupal\node\NodeTranslationHandler"
     ]
     #admin_permission: null
     #permission_granularity: "bundle"
     #links: array:11 [
      "canonical" => "/node/{node}"
      "delete-form" => "/node/{node}/delete"
      "delete-multiple-form" => "/admin/content/node/delete"
      "edit-form" => "/node/{node}/edit"
      "version-history" => "/node/{node}/revisions"
      "revision" => "/node/{node}/revisions/{node_revision}/view"
      "create" => "/node"
      "devel-load" => "/devel/node/{node}"
      "devel-render" => "/devel/node/{node}/render"
      "devel-definition" => "/devel/node/{node}/definition"
      "token-devel" => "/node/{node}/devel/token"
     ]
     #label_callback: null
     #bundle_entity_type: "node_type"
     #bundle_of: null
     #bundle_label: Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#340
      #translatedMarkup: null
      #options: []
      #stringTranslation: null
      #string: "Content type"
      #arguments: []
     }
     #base_table: "node"
     #revision_data_table: "node_field_revision"
     #revision_table: "node_revision"
     #data_table: "node_field_data"
     #internal: false
     #translatable: true
     #show_revision_ui: true
     #label: Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#341
      #translatedMarkup: null
      #options: []
      #stringTranslation: null
      #string: "Content"
      #arguments: []
     }
     #label_collection: Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#342
      #translatedMarkup: null
      #options: []
      #stringTranslation: null
      #string: "Content"
      #arguments: []
     }
     #label_singular: Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#343
      #translatedMarkup: null
      #options: []
      #stringTranslation: null
      #string: "content item"
      #arguments: []
     }
     #label_plural: Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#344
      #translatedMarkup: null
      #options: []
      #stringTranslation: null
      #string: "content items"
      #arguments: []
     }
     #label_count: array:3 [
      "singular" => "@count content item"
      "plural" => "@count content items"
      "context" => null
     ]
     #uri_callback: null
     #group: "content"
     #group_label: Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#345
      #translatedMarkup: null
      #options: array:1 [
       "context" => "Entity type group"
      ]
      #stringTranslation: null
      #string: "Content"
      #arguments: []
     }
     #field_ui_base_route: "entity.node_type.edit_form"
     #common_reference_target: true
     #list_cache_contexts: array:1 [
      0 => "user.node_grants:view"
     ]
     #list_cache_tags: array:1 [
      0 => "node_list"
     ]
     #constraints: array:3 [
      "EntityChanged" => null
      "EntityUntranslatableFields" => null
      "MenuSettings" => []
     ]
     #additional: array:1 [
      "token_type" => "node"
     ]
     #class: "Drupal\node\Entity\Node"
     #provider: "node"
     #_serviceIds: []
     #_entityStorages: []
     #stringTranslation: null
    }
    #entityRepository: Drupal\Core\Entity\EntityRepository {#594
     #entityTypeManager: Drupal\Core\Entity\EntityTypeManager {#212
      #handlers: array:2 [
       "storage" => array:3 [
        "user_role" => Drupal\user\RoleStorage {#200 …18}
        "user" => Drupal\user\UserStorage {#760 …32}
        "node" => Drupal\node\NodeStorage {#756 …32}
       ]
       "view_builder" => array:1 [
        "node" => Drupal\node\NodeViewBuilder {#1091}
       ]
      ]
      #stringTranslation: Drupal\Core\StringTranslation\TranslationManager {#236
       #translators: array:2 [
        30 => array:1 [
         0 => Drupal\Core\StringTranslation\Translator\CustomStrings {#220 …5}
        ]
        0 => array:1 [
         0 => Drupal\locale\LocaleTranslation {#244 …9}
        ]
       ]
       #sortedTranslators: null
       #defaultLangcode: "da"
       +"_serviceId": "string_translation"
      }
      #classResolver: Drupal\Core\DependencyInjection\ClassResolver {#68
       #_serviceIds: []
       #_entityStorages: []
       #container: Drupal\Core\DependencyInjection\Container {#25 …7}
       +"_serviceId": "class_resolver"
      }
      #entityLastInstalledSchemaRepository: Drupal\Core\Entity\EntityLastInstalledSchemaRepository {#226
       #keyValueFactory: Drupal\Core\KeyValueStore\KeyValueFactory {#187
        #stores: array:2 [ …2]
        #container: Drupal\Core\DependencyInjection\Container {#25 …7}
        +"options": []
        +"_serviceId": "keyvalue"
       }
       +"_serviceId": "entity.last_installed_schema.repository"
      }
      #activeDefinitions: array:2 [
       "user" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#768
        #revision_metadata_keys: []
        #requiredRevisionMetadataKeys: []
        #static_cache: true
        #render_cache: true
        #persistent_cache: true
        #entity_keys: array:6 [ …6]
        #id: "user"
        #originalClass: null
        #handlers: array:9 [ …9]
        #admin_permission: "administer users"
        #permission_granularity: "entity_type"
        #links: array:4 [ …4]
        #label_callback: "user_format_name"
        #bundle_entity_type: null
        #bundle_of: null
        #bundle_label: null
        #base_table: "users"
        #revision_data_table: null
        #revision_table: null
        #data_table: "users_field_data"
        #internal: false
        #translatable: true
        #show_revision_ui: false
        #label: Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#767 …5}
        #label_collection: ""
        #label_singular: ""
        #label_plural: ""
        #label_count: []
        #uri_callback: null
        #group: "content"
        #group_label: Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#765 …5}
        #field_ui_base_route: "entity.user.admin_form"
        #common_reference_target: true
        #list_cache_contexts: []
        #list_cache_tags: array:1 [ …1]
        #constraints: array:1 [ …1]
        #additional: []
        #class: "Drupal\user\Entity\User"
        #provider: "user"
        #_serviceIds: []
        #_entityStorages: []
        #stringTranslation: null
       }
       "node" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#954
        #revision_metadata_keys: array:4 [ …4]
        #requiredRevisionMetadataKeys: array:1 [ …1]
        #static_cache: true
        #render_cache: true
        #persistent_cache: true
        #entity_keys: array:12 [ …12]
        #id: "node"
        #originalClass: null
        #handlers: array:9 [ …9]
        #admin_permission: null
        #permission_granularity: "bundle"
        #links: array:5 [ …5]
        #label_callback: null
        #bundle_entity_type: "node_type"
        #bundle_of: null
        #bundle_label: Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#950 …5}
        #base_table: "node"
        #revision_data_table: "node_field_revision"
        #revision_table: "node_revision"
        #data_table: "node_field_data"
        #internal: false
        #translatable: true
        #show_revision_ui: false
        #label: Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#758 …5}
        #label_collection: ""
        #label_singular: Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#858 …5}
        #label_plural: Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#957 …5}
        #label_count: array:3 [ …3]
        #uri_callback: null
        #group: "content"
        #group_label: Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#958 …5}
        #field_ui_base_route: "entity.node_type.edit_form"
        #common_reference_target: true
        #list_cache_contexts: array:1 [ …1]
        #list_cache_tags: array:1 [ …1]
        #constraints: array:1 [ …1]
        #additional: []
        #class: "Drupal\node\Entity\Node"
        #provider: "node"
        #_serviceIds: []
        #_entityStorages: []
        #stringTranslation: null
       }
      ]
      #cacheKey: "entity_type"
      #cacheTags: array:1 [
       0 => "entity_types"
      ]
      #alterHook: "entity_type"
      #subdir: "Entity"
      #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36
       #loadedFiles: array:95 [
        "addanother" => true
        "admin_toolbar" => true
        "admin_toolbar_tools" => true
        "adminimal_admin_toolbar" => true
        "automated_cron" => true
        "blazy" => true
        "block" => true
        "block_content" => true
        "breakpoint" => true
        "ckeditor" => true
        "ckeditor_indentblock" => true
        "coffee" => true
        "color" => true
        "colorbox" => true
        "colorbutton" => true
        "components" => true
        "config" => true
        "contact" => true
        "contextual" => true
        "ctools" => true
        "datetime" => true
        "dblog" => true
        "devel" => true
        "dynamic_page_cache" => true
        "editor" => true
        "editor_advanced_link" => true
        "field" => true
        "field_layout" => true
        "field_ui" => true
        "file" => true
        "filter" => true
        "help" => true
        "history" => true
        "image" => true
        "language" => true
        "layout_builder" => true
        "layout_discovery" => true
        "link" => true
        "linkit" => true
        "locale" => true
        "mailsystem" => true
        "masquerade" => true
        "media" => true
        "menu_block" => true
        "menu_breadcrumb" => true
        "menu_ui" => true
        "migrate" => true
        "migrate_plus" => true
        "migrate_source_csv" => true
        "migrate_tools" => true
        "node" => true
        "options" => true
        "page_cache" => true
        "panelbutton" => true
        "panels" => true
        "path" => true
        "path_alias" => true
        "quickedit" => true
        "rabbit_hole" => true
        "radix_layouts" => true
        "rdf" => true
        "responsive_image" => true
        "rh_media" => true
        "rh_node" => true
        "rh_taxonomy" => true
        "rh_user" => true
        "search" => true
        "shortcut" => true
        "simplenews" => true
        "slick" => true
        "slick_devel" => true
        "slick_extras" => true
        "slick_ui" => true
        "slick_views" => true
        "super_login" => true
        "superfish" => true
        "swiftmailer" => true
        "system" => true
        "taxonomy" => true
        "text" => true
        "token" => true
        "toolbar" => true
        "tour" => true
        "ultimate_cron" => true
        "update" => true
        "user" => true
        "views_bootstrap" => true
        "views_ui" => true
        "fontyourface" => true
        "menu_link_content" => true
        "pathauto" => true
        "google_fonts_api" => true
        "local_fonts" => true
        "views" => true
        "standard" => true
       ]
       #moduleList: array:95 [
        "addanother" => Drupal\Core\Extension\Extension {#40
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/addanother/addanother.info.yml"
         #filename: "addanother.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "admin_toolbar" => Drupal\Core\Extension\Extension {#35
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/admin_toolbar/admin_toolbar.info.yml"
         #filename: "admin_toolbar.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "admin_toolbar_tools" => Drupal\Core\Extension\Extension {#34
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/admin_toolbar/admin_toolbar_tools/admin_toolbar_tools.info.yml"
         #filename: "admin_toolbar_tools.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "adminimal_admin_toolbar" => Drupal\Core\Extension\Extension {#42
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/adminimal_admin_toolbar/adminimal_admin_toolbar.info.yml"
         #filename: "adminimal_admin_toolbar.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "automated_cron" => Drupal\Core\Extension\Extension {#48
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/automated_cron/automated_cron.info.yml"
         #filename: "automated_cron.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "blazy" => Drupal\Core\Extension\Extension {#47
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/blazy/blazy.info.yml"
         #filename: "blazy.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "block" => Drupal\Core\Extension\Extension {#46
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/block/block.info.yml"
         #filename: "block.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "block_content" => Drupal\Core\Extension\Extension {#45
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/block_content/block_content.info.yml"
         #filename: "block_content.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "breakpoint" => Drupal\Core\Extension\Extension {#53
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/breakpoint/breakpoint.info.yml"
         #filename: "breakpoint.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "ckeditor" => Drupal\Core\Extension\Extension {#55
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/ckeditor/ckeditor.info.yml"
         #filename: "ckeditor.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "ckeditor_indentblock" => Drupal\Core\Extension\Extension {#70
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/ckeditor_indentblock/ckeditor_indentblock.info.yml"
         #filename: "ckeditor_indentblock.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "coffee" => Drupal\Core\Extension\Extension {#71
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/coffee/coffee.info.yml"
         #filename: "coffee.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "color" => Drupal\Core\Extension\Extension {#72
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/color/color.info.yml"
         #filename: "color.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "colorbox" => Drupal\Core\Extension\Extension {#69
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/colorbox/colorbox.info.yml"
         #filename: "colorbox.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "colorbutton" => Drupal\Core\Extension\Extension {#67
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/colorbutton/colorbutton.info.yml"
         #filename: null
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "components" => Drupal\Core\Extension\Extension {#64
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/components/components.info.yml"
         #filename: null
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "config" => Drupal\Core\Extension\Extension {#82
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/config/config.info.yml"
         #filename: "config.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "contact" => Drupal\Core\Extension\Extension {#83
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/contact/contact.info.yml"
         #filename: "contact.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "contextual" => Drupal\Core\Extension\Extension {#84
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/contextual/contextual.info.yml"
         #filename: "contextual.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "ctools" => Drupal\Core\Extension\Extension {#85
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/ctools/ctools.info.yml"
         #filename: "ctools.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "datetime" => Drupal\Core\Extension\Extension {#86
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/datetime/datetime.info.yml"
         #filename: "datetime.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "dblog" => Drupal\Core\Extension\Extension {#87
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/dblog/dblog.info.yml"
         #filename: "dblog.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "devel" => Drupal\Core\Extension\Extension {#88
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/devel/devel.info.yml"
         #filename: "devel.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "dynamic_page_cache" => Drupal\Core\Extension\Extension {#89
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/dynamic_page_cache/dynamic_page_cache.info.yml"
         #filename: "dynamic_page_cache.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "editor" => Drupal\Core\Extension\Extension {#90
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/editor/editor.info.yml"
         #filename: "editor.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "editor_advanced_link" => Drupal\Core\Extension\Extension {#91
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/editor_advanced_link/editor_advanced_link.info.yml"
         #filename: "editor_advanced_link.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "field" => Drupal\Core\Extension\Extension {#92
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/field/field.info.yml"
         #filename: "field.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "field_layout" => Drupal\Core\Extension\Extension {#93
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/field_layout/field_layout.info.yml"
         #filename: "field_layout.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "field_ui" => Drupal\Core\Extension\Extension {#94
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/field_ui/field_ui.info.yml"
         #filename: "field_ui.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "file" => Drupal\Core\Extension\Extension {#95
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/file/file.info.yml"
         #filename: "file.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "filter" => Drupal\Core\Extension\Extension {#96
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/filter/filter.info.yml"
         #filename: "filter.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "help" => Drupal\Core\Extension\Extension {#97
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/help/help.info.yml"
         #filename: "help.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "history" => Drupal\Core\Extension\Extension {#98
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/history/history.info.yml"
         #filename: "history.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "image" => Drupal\Core\Extension\Extension {#99
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/image/image.info.yml"
         #filename: "image.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "language" => Drupal\Core\Extension\Extension {#100
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/language/language.info.yml"
         #filename: "language.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "layout_builder" => Drupal\Core\Extension\Extension {#101
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/layout_builder/layout_builder.info.yml"
         #filename: "layout_builder.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "layout_discovery" => Drupal\Core\Extension\Extension {#102
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/layout_discovery/layout_discovery.info.yml"
         #filename: "layout_discovery.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "link" => Drupal\Core\Extension\Extension {#103
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/link/link.info.yml"
         #filename: "link.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "linkit" => Drupal\Core\Extension\Extension {#104
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/linkit/linkit.info.yml"
         #filename: "linkit.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "locale" => Drupal\Core\Extension\Extension {#105
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/locale/locale.info.yml"
         #filename: "locale.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "mailsystem" => Drupal\Core\Extension\Extension {#106
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/mailsystem/mailsystem.info.yml"
         #filename: "mailsystem.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "masquerade" => Drupal\Core\Extension\Extension {#107
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/masquerade/masquerade.info.yml"
         #filename: "masquerade.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "media" => Drupal\Core\Extension\Extension {#108
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/media/media.info.yml"
         #filename: "media.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "menu_block" => Drupal\Core\Extension\Extension {#109
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/menu_block/menu_block.info.yml"
         #filename: "menu_block.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "menu_breadcrumb" => Drupal\Core\Extension\Extension {#110
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/menu_breadcrumb/menu_breadcrumb.info.yml"
         #filename: "menu_breadcrumb.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "menu_ui" => Drupal\Core\Extension\Extension {#111
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/menu_ui/menu_ui.info.yml"
         #filename: "menu_ui.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "migrate" => Drupal\Core\Extension\Extension {#112
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/migrate/migrate.info.yml"
         #filename: "migrate.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "migrate_plus" => Drupal\Core\Extension\Extension {#113
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/migrate_plus/migrate_plus.info.yml"
         #filename: "migrate_plus.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "migrate_source_csv" => Drupal\Core\Extension\Extension {#114
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/migrate_source_csv/migrate_source_csv.info.yml"
         #filename: null
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "migrate_tools" => Drupal\Core\Extension\Extension {#115
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/migrate_tools/migrate_tools.info.yml"
         #filename: "migrate_tools.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "node" => Drupal\Core\Extension\Extension {#116
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/node/node.info.yml"
         #filename: "node.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "options" => Drupal\Core\Extension\Extension {#117
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/options/options.info.yml"
         #filename: "options.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "page_cache" => Drupal\Core\Extension\Extension {#118
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/page_cache/page_cache.info.yml"
         #filename: "page_cache.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "panelbutton" => Drupal\Core\Extension\Extension {#119
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/panelbutton/panelbutton.info.yml"
         #filename: null
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "panels" => Drupal\Core\Extension\Extension {#120
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/panels/panels.info.yml"
         #filename: "panels.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "path" => Drupal\Core\Extension\Extension {#121
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/path/path.info.yml"
         #filename: "path.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "path_alias" => Drupal\Core\Extension\Extension {#122
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/path_alias/path_alias.info.yml"
         #filename: null
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "quickedit" => Drupal\Core\Extension\Extension {#123
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/quickedit/quickedit.info.yml"
         #filename: "quickedit.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "rabbit_hole" => Drupal\Core\Extension\Extension {#124
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/rabbit_hole/rabbit_hole.info.yml"
         #filename: "rabbit_hole.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "radix_layouts" => Drupal\Core\Extension\Extension {#125
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/radix_layouts/radix_layouts.info.yml"
         #filename: "radix_layouts.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "rdf" => Drupal\Core\Extension\Extension {#126
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/rdf/rdf.info.yml"
         #filename: "rdf.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "responsive_image" => Drupal\Core\Extension\Extension {#127
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/responsive_image/responsive_image.info.yml"
         #filename: "responsive_image.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "rh_media" => Drupal\Core\Extension\Extension {#128
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/rabbit_hole/modules/rh_media/rh_media.info.yml"
         #filename: "rh_media.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "rh_node" => Drupal\Core\Extension\Extension {#129
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/rabbit_hole/modules/rh_node/rh_node.info.yml"
         #filename: "rh_node.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "rh_taxonomy" => Drupal\Core\Extension\Extension {#130
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/rabbit_hole/modules/rh_taxonomy/rh_taxonomy.info.yml"
         #filename: "rh_taxonomy.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "rh_user" => Drupal\Core\Extension\Extension {#131
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/rabbit_hole/modules/rh_user/rh_user.info.yml"
         #filename: "rh_user.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "search" => Drupal\Core\Extension\Extension {#132
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/search/search.info.yml"
         #filename: "search.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "shortcut" => Drupal\Core\Extension\Extension {#133
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/shortcut/shortcut.info.yml"
         #filename: "shortcut.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "simplenews" => Drupal\Core\Extension\Extension {#134
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/simplenews/simplenews.info.yml"
         #filename: "simplenews.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "slick" => Drupal\Core\Extension\Extension {#135
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/slick/slick.info.yml"
         #filename: "slick.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "slick_devel" => Drupal\Core\Extension\Extension {#136
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/slick_extras/slick_devel/slick_devel.info.yml"
         #filename: "slick_devel.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "slick_extras" => Drupal\Core\Extension\Extension {#137
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/slick_extras/slick_extras.info.yml"
         #filename: "slick_extras.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "slick_ui" => Drupal\Core\Extension\Extension {#138
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/slick/slick_ui/slick_ui.info.yml"
         #filename: "slick_ui.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "slick_views" => Drupal\Core\Extension\Extension {#139
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/slick_views/slick_views.info.yml"
         #filename: "slick_views.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "super_login" => Drupal\Core\Extension\Extension {#140
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/super_login/super_login.info.yml"
         #filename: "super_login.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "superfish" => Drupal\Core\Extension\Extension {#141
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/superfish/superfish.info.yml"
         #filename: "superfish.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "swiftmailer" => Drupal\Core\Extension\Extension {#142
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/swiftmailer/swiftmailer.info.yml"
         #filename: "swiftmailer.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "system" => Drupal\Core\Extension\Extension {#143
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/system/system.info.yml"
         #filename: "system.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "taxonomy" => Drupal\Core\Extension\Extension {#144
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/taxonomy/taxonomy.info.yml"
         #filename: "taxonomy.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "text" => Drupal\Core\Extension\Extension {#145
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/text/text.info.yml"
         #filename: "text.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "token" => Drupal\Core\Extension\Extension {#146
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/token/token.info.yml"
         #filename: "token.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "toolbar" => Drupal\Core\Extension\Extension {#147
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/toolbar/toolbar.info.yml"
         #filename: "toolbar.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "tour" => Drupal\Core\Extension\Extension {#148
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/tour/tour.info.yml"
         #filename: "tour.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "ultimate_cron" => Drupal\Core\Extension\Extension {#149
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/ultimate_cron/ultimate_cron.info.yml"
         #filename: "ultimate_cron.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "update" => Drupal\Core\Extension\Extension {#150
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/update/update.info.yml"
         #filename: "update.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "user" => Drupal\Core\Extension\Extension {#151
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/user/user.info.yml"
         #filename: "user.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "views_bootstrap" => Drupal\Core\Extension\Extension {#152
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/views_bootstrap/views_bootstrap.info.yml"
         #filename: "views_bootstrap.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "views_ui" => Drupal\Core\Extension\Extension {#153
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/views_ui/views_ui.info.yml"
         #filename: "views_ui.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "fontyourface" => Drupal\Core\Extension\Extension {#154
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/fontyourface/fontyourface.info.yml"
         #filename: "fontyourface.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "menu_link_content" => Drupal\Core\Extension\Extension {#155
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/menu_link_content/menu_link_content.info.yml"
         #filename: "menu_link_content.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "pathauto" => Drupal\Core\Extension\Extension {#156
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/pathauto/pathauto.info.yml"
         #filename: "pathauto.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "google_fonts_api" => Drupal\Core\Extension\Extension {#157
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/fontyourface/modules/google_fonts_api/google_fonts_api.info.yml"
         #filename: "google_fonts_api.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "local_fonts" => Drupal\Core\Extension\Extension {#158
         #type: "module"
         #pathname: "modules/contrib/fontyourface/modules/local_fonts/local_fonts.info.yml"
         #filename: "local_fonts.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "views" => Drupal\Core\Extension\Extension {#159
         #type: "module"
         #pathname: "core/modules/views/views.info.yml"
         #filename: "views.module"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
        "standard" => Drupal\Core\Extension\Extension {#160
         #type: "profile"
         #pathname: "core/profiles/standard/standard.info.yml"
         #filename: "standard.profile"
         #splFileInfo: null
         #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
        }
       ]
       #loaded: true
       #implementations: array:483 [
        "module_implements_alter" => array:3 [
         "layout_builder" => false
         "token" => false
         "fontyourface" => false
        ]
        "rebuild" => array:1 [
         "block" => false
        ]
        "system_info_alter" => array:1 [
         "system" => false
        ]
        "entity_load" => []
        "block_load" => []
        "entity_type_build" => array:6 [
         "field_ui" => false
         "menu_ui" => false
         "migrate_tools" => false
         "slick_ui" => false
         "system" => false
         "views_ui" => false
        ]
        "entity_type_alter" => array:11 [
         "block_content" => false
         "contact" => false
         "devel" => false
         "field_layout" => false
         "layout_builder" => false
         "masquerade" => false
         "media" => false
         "path" => false
         "taxonomy" => false
         "token" => false
         "menu_link_content" => false
        ]
        "search_page_load" => []
        "views_plugins_display_alter" => array:1 [
         "views_ui" => false
        ]
        "view_load" => []
        "views_plugins_style_alter" => array:1 [
         "blazy" => "views"
        ]
        "views_plugins_access_alter" => []
        "views_data" => array:4 [
         "dblog" => "views"
         "history" => "views"
         "simplenews" => "views"
         "views" => "views"
        ]
        "action_load" => []
        "field_info_alter" => array:3 [
         "language" => false
         "token" => false
         "pathauto" => false
        ]
        "entity_preload" => []
        "query_alter" => []
        "query_user_load_multiple_alter" => []
        "entity_bundle_info" => []
        "block_content_type_load" => []
        "contact_form_load" => []
        "media_type_load" => []
        "node_type_load" => []
        "shortcut_set_load" => []
        "taxonomy_vocabulary_load" => []
        "entity_bundle_info_alter" => []
        "data_type_info_alter" => []
        "entity_base_field_info" => array:7 [
         "path" => false
         "rh_media" => false
         "rh_node" => false
         "rh_taxonomy" => false
         "rh_user" => false
         "token" => false
         "pathauto" => false
        ]
        "rabbit_hole_rabbit_hole_entity_plugin_info_alter" => []
        "rabbit_hole_rabbit_hole_behavior_plugin_info_alter" => []
        "entity_base_field_info_alter" => array:2 [
         "language" => false
         "path" => false
        ]
        "entity_bundle_field_info" => array:1 [
         "field" => false
        ]
        "field_config_load" => []
        "entity_bundle_field_info_alter" => []
        "entity_field_storage_info" => array:1 [
         "field" => false
        ]
        "field_storage_config_load" => []
        "entity_field_storage_info_alter" => []
        "entity_storage_load" => []
        "user_storage_load" => []
        "user_load" => []
        "search_plugin_alter" => []
        "field_views_data_alter" => array:1 [
         "taxonomy" => "views"
        ]
        "base_field_override_load" => []
        "views_data_alter" => array:5 [
         "blazy" => "views"
         "contact" => "views"
         "contextual" => "views"
         "taxonomy" => "views"
         "views" => "views"
        ]
        "views_plugins_row_alter" => []
        "layout_builder_section_storage_alter" => []
        "user_role_load" => []
        "menu_load" => []
        "query_menu_link_content_access_alter" => []
        "query_entity_query_alter" => []
        "query_entity_query_menu_link_content_alter" => []
        "query_menu_link_content_load_multiple_alter" => []
        "menu_link_content_storage_load" => []
        "menu_link_content_load" => []
        "menu_links_discovered_alter" => array:3 [
         "dblog" => false
         "devel" => false
         "editor" => false
        ]
        "language_types_info" => []
        "language_types_info_alter" => array:1 [
         "language" => false
        ]
        "language_content_settings_load" => []
        "node_field_values_init" => []
        "entity_field_values_init" => []
        "node_create" => []
        "entity_create" => []
        "layout_alter" => array:1 [
         "panels" => false
        ]
        "entity_extra_field_info" => array:5 [
         "contact" => false
         "masquerade" => false
         "node" => false
         "simplenews" => false
         "user" => false
        ]
        "entity_extra_field_info_alter" => []
        "field_widget_info_alter" => array:2 [
         "file" => false
         "pathauto" => false
        ]
        "entity_form_display_load" => []
        "entity_form_display_alter" => []
        "entity_prepare_form" => []
        "node_prepare_form" => []
        "date_format_load" => []
        "field_widget_form_alter" => array:2 [
         "media" => false
         "path" => false
        ]
        "field_widget_datetime_timestamp_form_alter" => []
        "field_widget_multivalue_form_alter" => array:1 [
         "media" => false
        ]
        "field_widget_multivalue_datetime_timestamp_form_alter" => []
        "entity_field_access" => array:1 [
         "language" => false
        ]
        "entity_field_access_alter" => []
        "element_plugin_alter" => []
        "element_info_alter" => array:4 [
         "editor" => false
         "language" => false
         "system" => false
         "user" => false
        ]
        "tokens" => array:11 [
         "token" => "tokens"
         "field" => true
         "file" => false
         "menu_ui" => true
         "node" => "tokens"
         "simplenews" => "tokens"
         "system" => "tokens"
         "taxonomy" => "tokens"
         "user" => "tokens"
         "pathauto" => "tokens"
         "views" => "tokens"
        ]
        "token_entity_mapping_alter" => []
        "tokens_alter" => []
        "theme" => array:36 [
         "blazy" => false
         "block" => false
         "block_content" => false
         "ckeditor" => false
         "color" => false
         "colorbox" => false
         "ctools" => false
         "field_ui" => false
         "file" => false
         "filter" => false
         "help" => false
         "image" => false
         "language" => false
         "layout_discovery" => false
         "link" => false
         "locale" => false
         "media" => false
         "node" => false
         "rabbit_hole" => false
         "rdf" => false
         "responsive_image" => false
         "search" => false
         "simplenews" => false
         "slick" => false
         "superfish" => false
         "swiftmailer" => false
         "system" => false
         "taxonomy" => false
         "token" => false
         "toolbar" => false
         "update" => false
         "user" => false
         "views_bootstrap" => false
         "views_ui" => false
         "fontyourface" => false
         "views" => false
        ]
        "views_plugins_pager_alter" => []
        "views_plugins_exposed_form_alter" => []
        "theme_registry_alter" => array:2 [
         "layout_builder" => false
         "menu_block" => false
        ]
        "theme_suggestions_file_upload_help" => []
        "theme_suggestions_alter" => []
        "theme_suggestions_file_upload_help_alter" => []
        "template_preprocess_default_variables_alter" => array:1 [
         "user" => false
        ]
        "field_widget_image_image_form_alter" => []
        "field_widget_multivalue_image_image_form_alter" => []
        "field_widget_language_select_form_alter" => []
        "field_widget_multivalue_language_select_form_alter" => []
        "pathauto_alias_types_alter" => []
        "field_widget_path_form_alter" => []
        "field_widget_multivalue_path_form_alter" => []
        "field_widget_boolean_checkbox_form_alter" => []
        "field_widget_multivalue_boolean_checkbox_form_alter" => []
        "field_widget_string_textfield_form_alter" => []
        "field_widget_multivalue_string_textfield_form_alter" => []
        "field_widget_entity_reference_autocomplete_form_alter" => []
        "field_widget_multivalue_entity_reference_autocomplete_form_alter" => []
        "field_widget_string_textarea_form_alter" => []
        "field_widget_multivalue_string_textarea_form_alter" => []
        "form_alter" => array:5 [
         "field_layout" => false
         "language" => false
         "rabbit_hole" => false
         "super_login" => false
         "system" => false
        ]
        "form_node_form_alter" => array:5 [
         "addanother" => false
         "menu_ui" => false
         "rh_node" => false
         "simplenews" => false
         "token" => false
        ]
        "form_node_slideshow_form_alter" => []
        "link_alter" => []
        "entity_access" => array:1 [
         "media" => false
        ]
        "user_access" => []
        "user_format_name_alter" => []
        "theme_suggestions_node_edit_form" => []
        "theme_suggestions_node_edit_form_alter" => []
        "theme_suggestions_input" => []
        "theme_suggestions_input_alter" => []
        "theme_suggestions_layout" => []
        "theme_suggestions_layout_alter" => []
        "theme_suggestions_field_multiple_value_form" => []
        "theme_suggestions_field_multiple_value_form_alter" => []
        "theme_suggestions_form_element" => []
        "theme_suggestions_form_element_alter" => []
        "theme_suggestions_form_element_label" => []
        "theme_suggestions_form_element_label_alter" => []
        "theme_suggestions_container" => []
        "theme_suggestions_container_alter" => array:1 [
         "views" => false
        ]
        "theme_suggestions_image_widget" => []
        "theme_suggestions_image_widget_alter" => []
        "theme_suggestions_textarea" => []
        "theme_suggestions_textarea_alter" => []
        "theme_suggestions_radios" => []
        "theme_suggestions_radios_alter" => []
        "theme_suggestions_fieldset" => []
        "theme_suggestions_fieldset_alter" => []
        "theme_suggestions_select" => []
        "theme_suggestions_select_alter" => []
        "theme_suggestions_token_tree_link" => []
        "theme_suggestions_token_tree_link_alter" => []
        "theme_suggestions_details" => []
        "theme_suggestions_details_alter" => []
        "theme_suggestions_datetime_form" => []
        "theme_suggestions_datetime_form_alter" => []
        "theme_suggestions_datetime_wrapper" => []
        "theme_suggestions_datetime_wrapper_alter" => []
        "theme_suggestions_form" => []
        "theme_suggestions_form_alter" => []
        "display_variant_plugin_alter" => []
        "block_access" => []
        "query_entity_query_block_content_alter" => []
        "query_block_content_load_multiple_alter" => []
        "block_content_storage_load" => []
        "block_content_load" => []
        "field_formatter_info_alter" => array:5 [
         "blazy" => false
         "editor" => false
         "quickedit" => false
         "simplenews" => false
         "slick" => false
        ]
        "block_alter" => []
        "block_build_alter" => []
        "block_build_page_title_block_alter" => []
        "block_view_alter" => array:1 [
         "token" => false
        ]
        "block_view_page_title_block_alter" => []
        "block_build_local_tasks_block_alter" => []
        "block_build_system_breadcrumb_block_alter" => []
        "block_build_system_messages_block_alter" => []
        "block_build_help_block_alter" => []
        "block_build_local_actions_block_alter" => []
        "block_build_system_main_block_alter" => []
        "block_view_system_main_block_alter" => array:1 [
         "system" => false
        ]
        "fontyourface_api" => array:2 [
         "google_fonts_api" => false
         "local_fonts" => false
        ]
        "page_attachments" => array:8 [
         "ckeditor_indentblock" => false
         "coffee" => false
         "contextual" => false
         "quickedit" => false
         "system" => false
         "fontyourface" => false
         "google_fonts_api" => false
         "local_fonts" => false
        ]
        "file_url_alter" => []
        "page_attachments_alter" => array:3 [
         "adminimal_admin_toolbar" => false
         "devel" => false
         "taxonomy" => false
        ]
        "page_top" => array:4 [
         "block" => false
         "node" => false
         "toolbar" => false
         "update" => false
        ]
        "page_bottom" => array:1 [
         "tour" => false
        ]
        "theme_suggestions_html" => array:1 [
         "system" => false
        ]
        "theme_suggestions_html_alter" => []
        "rdf_namespaces" => array:1 [
         "rdf" => false
        ]
        "breakpoints_alter" => []
        "toolbar" => array:9 [
         "admin_toolbar_tools" => false
         "coffee" => false
         "contextual" => false
         "devel" => false
         "masquerade" => false
         "shortcut" => false
         "toolbar" => false
         "tour" => false
         "user" => false
        ]
        "shortcut_default_set" => []
        "theme_suggestions_menu" => array:1 [
         "menu_block" => false
        ]
        "theme_suggestions_menu_alter" => []
        "toolbar_alter" => array:2 [
         "admin_toolbar" => false
         "adminimal_admin_toolbar" => false
        ]
        "theme_suggestions_toolbar" => []
        "theme_suggestions_toolbar_alter" => []
        "theme_suggestions_page" => array:1 [
         "system" => false
        ]
        "theme_suggestions_page_alter" => []
        "theme_suggestions_block" => array:2 [
         "block" => false
         "menu_block" => false
        ]
        "theme_suggestions_block_alter" => array:1 [
         "menu_block" => false
        ]
        "theme_suggestions_page_title" => []
        "theme_suggestions_page_title_alter" => []
        "block_view_local_tasks_block_alter" => []
        "entity_form_mode_load" => []
        "entity_form_mode_info_alter" => []
        "entity_view_mode_load" => []
        "entity_view_mode_info_alter" => []
        "local_tasks_alter" => array:4 [
         "devel" => false
         "field_ui" => false
         "pathauto" => false
         "views" => false
        ]
        "menu_local_tasks_alter" => array:2 [
         "contact" => false
         "super_login" => false
        ]
        "theme_suggestions_region" => array:1 [
         "system" => false
        ]
        "theme_suggestions_region_alter" => []
        "block_view_system_breadcrumb_block_alter" => []
        "system_breadcrumb_alter" => array:2 [
         "layout_builder" => false
         "menu_ui" => false
        ]
        "theme_suggestions_breadcrumb" => []
        "theme_suggestions_breadcrumb_alter" => []
        "block_view_system_messages_block_alter" => []
        "block_view_help_block_alter" => array:1 [
         "help" => false
        ]
        "help" => array:69 [
         "addanother" => false
         "admin_toolbar" => false
         "admin_toolbar_tools" => false
         "automated_cron" => false
         "block" => false
         "block_content" => false
         "breakpoint" => false
         "ckeditor" => false
         "coffee" => false
         "color" => false
         "colorbox" => false
         "config" => false
         "contact" => false
         "contextual" => false
         "datetime" => false
         "dblog" => false
         "devel" => false
         "dynamic_page_cache" => false
         "editor" => false
         "field" => false
         "field_layout" => false
         "field_ui" => false
         "file" => false
         "filter" => false
         "help" => false
         "history" => false
         "image" => false
         "language" => false
         "layout_builder" => false
         "layout_discovery" => false
         "link" => false
         "linkit" => false
         "locale" => false
         "mailsystem" => false
         "masquerade" => false
         "media" => false
         "menu_breadcrumb" => false
         "menu_ui" => false
         "migrate" => false
         "node" => false
         "options" => false
         "page_cache" => false
         "path" => false
         "quickedit" => false
         "rabbit_hole" => false
         "rdf" => false
         "responsive_image" => false
         "search" => false
         "shortcut" => false
         "simplenews" => false
         "slick_ui" => false
         "slick_views" => false
         "superfish" => false
         "swiftmailer" => false
         "system" => false
         "taxonomy" => false
         "text" => false
         "token" => false
         "toolbar" => false
         "tour" => false
         "ultimate_cron" => false
         "update" => false
         "user" => false
         "views_bootstrap" => false
         "views_ui" => false
         "fontyourface" => false
         "menu_link_content" => false
         "pathauto" => false
         "views" => false
        ]
        "block_view_local_actions_block_alter" => []
        "menu_local_actions_alter" => []
        "theme_suggestions_off_canvas_page_wrapper" => []
        "theme_suggestions_off_canvas_page_wrapper_alter" => []
        "theme_suggestions_links" => []
        "theme_suggestions_links_alter" => []
        "query_entity_query_shortcut_alter" => []
        "query_shortcut_load_multiple_alter" => []
        "shortcut_storage_load" => []
        "shortcut_load" => []
        "theme_suggestions_status_messages" => []
        "theme_suggestions_status_messages_alter" => []
        "library_info_alter" => array:8 [
         "blazy" => false
         "ckeditor" => false
         "color" => false
         "locale" => false
         "quickedit" => false
         "responsive_image" => false
         "slick" => false
         "slick_devel" => false
        ]
        "css_alter" => []
        "js_alter" => array:1 [
         "locale" => false
        ]
        "js_settings_build" => array:1 [
         "system" => false
        ]
        "js_settings_alter" => array:3 [
         "locale" => false
         "system" => false
         "user" => false
        ]
        "coffee_commands" => array:1 [
         "coffee" => "coffee"
        ]
        "query_node_load_multiple_alter" => []
        "node_storage_load" => []
        "node_load" => []
        "node_access" => array:2 [
         "node" => false
         "simplenews" => false
        ]
        "node_grants" => []
        "entity_view_mode_alter" => []
        "node_build_defaults_alter" => []
        "entity_build_defaults_alter" => array:1 [
         "layout_builder" => false
        ]
        "entity_view_display_load" => []
        "entity_view_display_alter" => array:1 [
         "node" => false
        ]
        "entity_prepare_view" => array:1 [
         "rdf" => false
        ]
        "rdf_mapping_load" => []
        "entity_display_build_alter" => []
        "validation_constraint_alter" => []
        "entity_view_display_create" => []
        "field_info_max_weight" => []
        "node_view" => array:1 [
         "simplenews" => false
        ]
        "entity_view" => []
        "node_view_alter" => array:1 [
         "history" => false
        ]
        "entity_view_alter" => array:3 [
         "field_layout" => false
         "quickedit" => false
         "layout_builder" => false
        ]
        "theme_suggestions_field" => array:1 [
         "system" => false
        ]
        "theme_suggestions_field_alter" => array:1 [
         "layout_builder" => false
        ]
        "theme_suggestions_node" => array:1 [
         "node" => false
        ]
        "theme_suggestions_node_alter" => array:1 [
         "views" => false
        ]
        "theme_suggestions_username" => []
        "theme_suggestions_username_alter" => []
        "theme_suggestions_rdf_metadata" => []
        "theme_suggestions_rdf_metadata_alter" => []
        "filter_format_load" => []
        "node_links_alter" => []
        "query_block_content_access_alter" => []
        "block_content_access" => array:1 [
         "layout_builder" => false
        ]
        "condition_info_alter" => array:1 [
         "ctools" => false
        ]
        "block_build_system_branding_block_alter" => []
        "block_build_superfish_alter" => []
        "block_build_search_form_block_alter" => []
        "block_build_block_content_alter" => []
        "block_view_system_branding_block_alter" => array:1 [
         "color" => false
        ]
        "block_view_superfish_alter" => array:1 [
         "superfish" => false
        ]
        "theme_suggestions_superfish" => []
        "theme_suggestions_superfish_alter" => []
        "theme_suggestions_superfish_menu_items" => []
        "theme_suggestions_superfish_menu_items_alter" => []
        "query_node_access_alter" => array:1 [
         "node" => false
        ]
        "query_entity_query_node_alter" => []
        "block_view_search_form_block_alter" => []
        "form_search_block_form_alter" => array:1 [
         "search" => false
        ]
        "entity_create_access" => []
        "node_create_access" => []
        "theme_suggestions_menu_local_tasks" => []
        "theme_suggestions_menu_local_tasks_alter" => []
        "theme_suggestions_menu_local_task" => []
        "theme_suggestions_menu_local_task_alter" => []
        "block_view_block_content_alter" => []
        "block_content_build_defaults_alter" => []
        "rdf_mapping_create" => []
        "block_content_view" => []
        "block_content_view_alter" => []
        "file_mimetype_mapping_alter" => []
        "language_content_settings_create" => []
        "file_field_values_init" => []
        "file_create" => []
        "image_toolkit_operation_alter" => []
        "file_validate" => []
        "entity_reference_selection_alter" => []
        "query_user_access_alter" => []
        "query_entity_query_user_alter" => []
        "query_entity_reference_alter" => array:2 [
         "block_content" => false
         "system" => false
        ]
        "query_file_access_alter" => []
        "query_entity_query_file_alter" => []
        "file_presave" => []
        "entity_presave" => array:3 [
         "image" => false
         "layout_builder" => false
         "local_fonts" => false
        ]
        "file_insert" => []
        "entity_insert" => array:3 [
         "admin_toolbar_tools" => false
         "editor" => false
         "pathauto" => false
        ]
        "query_file_load_multiple_alter" => []
        "file_storage_load" => []
        "file_load" => []
        "file_access" => []
        "theme_suggestions_image_style" => []
        "theme_suggestions_image_style_alter" => []
        "image_style_load" => []
        "image_effect_info_alter" => []
        "theme_suggestions_image" => []
        "theme_suggestions_image_alter" => []
        "theme_suggestions_file_link" => []
        "theme_suggestions_file_link_alter" => []
        "ajax_render_alter" => []
        "node_presave" => array:1 [
         "simplenews" => false
        ]
        "node_access_records" => []
        "node_access_records_alter" => []
        "file_update" => []
        "entity_update" => array:3 [
         "admin_toolbar_tools" => false
         "editor" => false
         "pathauto" => false
        ]
        "node_insert" => array:2 [
         "taxonomy" => false
         "token" => false
        ]
        "theme_suggestions_table" => []
        "theme_suggestions_table_alter" => []
        "theme_suggestions_image_formatter" => []
        "theme_suggestions_image_formatter_alter" => []
        "contextual_links_plugins_alter" => []
        "contextual_links_alter" => []
        "contextual_links_view_alter" => array:2 [
         "contextual" => false
         "views_ui" => false
        ]
        "quickedit_editor_alter" => []
        "views_pre_view" => []
        "views_plugins_field_alter" => []
        "views_plugins_sort_alter" => []
        "views_plugins_filter_alter" => []
        "views_plugins_area_alter" => []
        "views_pre_build" => []
        "views_plugins_query_alter" => []
        "views_query_alter" => []
        "views_query_substitutions" => array:4 [
         "media" => false
         "node" => "views_execution"
         "user" => "views_execution"
         "views" => "views_execution"
        ]
        "views_post_build" => []
        "views_pre_execute" => []
        "views_plugins_cache_alter" => []
        "query_views_alter" => array:1 [
         "views" => false
        ]
        "query_views_frontpage_alter" => []
        "views_post_execute" => []
        "views_pre_render" => array:4 [
         "blazy" => false
         "dblog" => false
         "fontyourface" => false
         "views" => "views_execution"
        ]
        "theme_suggestions_views_view_field" => []
        "theme_suggestions_views_view_field_alter" => []
        "views_post_render" => []
        "theme_suggestions_views_view" => []
        "theme_suggestions_views_view_alter" => []
        "theme_suggestions_views_bootstrap_grid" => []
        "theme_suggestions_views_bootstrap_grid_alter" => []
        "theme_suggestions_views_view_fields" => []
        "theme_suggestions_views_view_fields_alter" => []
        "theme_suggestions_pager" => []
        "theme_suggestions_pager_alter" => []
        "block_build_views_block_alter" => []
        "block_view_views_block_alter" => []
        "blazy_base_settings_alter" => []
        "query_views_forside_slides_alter" => []
        "blazy_settings_views_alter" => []
        "colorbox_settings_alter" => []
        "theme_suggestions_colorbox_formatter" => []
        "theme_suggestions_colorbox_formatter_alter" => []
        "slick_build_alter" => []
        "slick_skin_info_alter" => []
        "slick_skins_info" => array:1 [
         "slick_extras" => false
        ]
        "slick_load" => []
        "blazy_attach_alter" => []
        "slick_attach_alter" => []
        "theme_suggestions_slick_wrapper" => []
        "theme_suggestions_slick_wrapper_alter" => []
        "slick_optionset_alter" => []
        "theme_suggestions_slick" => []
        "theme_suggestions_slick_alter" => []
        "theme_suggestions_slick_slide" => []
        "theme_suggestions_slick_slide_alter" => []
        "theme_suggestions_slick_grid" => []
        "theme_suggestions_slick_grid_alter" => []
        "menu_access" => []
        "view_access" => []
        "views_plugins_relationship_alter" => []
        "form_views_exposed_form_alter" => array:1 [
         "views" => false
        ]
        "views_plugins_join_alter" => []
        "query_views_content_alter" => []
        "node_type_access" => []
        "entity_operation" => array:4 [
         "devel" => false
         "field_ui" => false
         "masquerade" => false
         "simplenews" => false
        ]
        "entity_operation_alter" => []
        "theme_suggestions_dropbutton_wrapper" => []
        "theme_suggestions_dropbutton_wrapper_alter" => []
        "form_views_form_content_page_1_alter" => []
        "theme_suggestions_views_exposed_form" => []
        "theme_suggestions_views_exposed_form_alter" => []
        "views_form_substitutions" => array:1 [
         "views" => "views_execution"
        ]
        "theme_suggestions_views_view_table" => []
        "theme_suggestions_views_view_table_alter" => []
        "theme_suggestions_tablesort_indicator" => []
        "theme_suggestions_tablesort_indicator_alter" => []
        "theme_suggestions_menu_local_action" => []
        "theme_suggestions_menu_local_action_alter" => []
        "form_node_confirm_form_alter" => []
        "form_node_slideshow_delete_form_alter" => []
        "theme_suggestions_confirm_form" => []
        "theme_suggestions_confirm_form_alter" => []
        "node_predelete" => array:1 [
         "taxonomy" => false
        ]
        "entity_predelete" => array:1 [
         "menu_link_content" => false
        ]
        "query_entity_query_path_alias_alter" => []
        "node_delete" => array:2 [
         "history" => false
         "simplenews" => false
        ]
        "entity_delete" => array:5 [
         "admin_toolbar_tools" => false
         "editor" => false
         "layout_builder" => false
         "pathauto" => false
         "local_fonts" => false
        ]
        "query_path_alias_access_alter" => []
        "ultimate_cron_job_load" => []
        "cron_pre_schedule" => []
        "cron_post_schedule" => []
        "cron_pre_launch" => []
        "cron_pre_run" => []
        "cron_post_run" => []
        "cron_post_launch" => []
        "update_projects_alter" => []
        "update_status_alter" => []
        "mail_alter" => []
        "mail_backend_info_alter" => []
        "theme_suggestions_swiftmailer" => array:1 [
         "swiftmailer" => false
        ]
        "theme_suggestions_swiftmailer_alter" => []
        "swiftmailer_attach" => []
        "swiftmailer_alter" => []
        "theme_suggestions_node_add_list" => []
        "theme_suggestions_node_add_list_alter" => []
        "node_update_index" => []
        "search_preprocess" => []
        "devel_dumper_info_alter" => []
        "form_user_pass_alter" => []
        "form_user_login_form_alter" => []
        "user_build_defaults_alter" => []
        "user_view" => array:3 [
         "masquerade" => false
         "simplenews" => false
         "user" => false
        ]
        "user_view_alter" => array:1 [
         "user" => false
        ]
        "theme_suggestions_user" => []
        "theme_suggestions_user_alter" => []
        "menu_create_access" => []
        "user_create_access" => []
        "block_content_type_access" => []
        "menu_link_content_create_access" => []
        "editor_load" => []
        "simplenews_newsletter_load" => []
        "query_views_simplenews_newsletters_alter" => []
        "simplenews_newsletter_access" => []
        "simplenews_recipient_handler_info_alter" => []
        "form_views_form_simplenews_newsletters_page_1_alter" => []
        "field_widget_text_textarea_with_summary_form_alter" => []
        "field_widget_multivalue_text_textarea_with_summary_form_alter" => []
        "field_widget_file_generic_form_alter" => []
        "field_widget_multivalue_file_generic_form_alter" => []
        "options_list_alter" => []
        "field_widget_simplenews_issue_form_alter" => []
        "field_widget_multivalue_simplenews_issue_form_alter" => []
        "form_node_simplenews_issue_form_alter" => []
        "filter_format_access" => []
        "ckeditor_plugin_info_alter" => []
        "ckeditor_css_alter" => array:2 [
         "blazy" => false
         "ckeditor" => false
        ]
        "editor_js_settings_alter" => []
        "theme_suggestions_filter_guidelines" => []
        "theme_suggestions_filter_guidelines_alter" => []
        "theme_suggestions_filter_tips" => []
        "theme_suggestions_filter_tips_alter" => []
        "theme_suggestions_text_format_wrapper" => []
        "theme_suggestions_text_format_wrapper_alter" => []
        "theme_suggestions_file_widget_multiple" => []
        "theme_suggestions_file_widget_multiple_alter" => []
        "theme_suggestions_file_managed_file" => []
        "theme_suggestions_file_managed_file_alter" => []
        "query_entity_query_simplenews_subscriber_alter" => []
        "form_node_preview_form_select_alter" => []
        "form_simplenews_node_tab_alter" => []
        "node_update" => array:1 [
         "taxonomy" => false
        ]
        "simplenews_spooled" => []
        "query_simplenews_subscriber_load_multiple_alter" => []
        "simplenews_subscriber_storage_load" => []
        "simplenews_subscriber_load" => []
        "theme_suggestions_simplenews_newsletter_body" => array:1 [
         "simplenews" => false
        ]
        "theme_suggestions_simplenews_newsletter_body_alter" => []
        "simplenews_mail_result_alter" => []
        "views_plugins_argument_alter" => []
        "query_views_daghojskoler_alter" => []
        "query_taxonomy_term_load_multiple_alter" => []
        "taxonomy_term_storage_load" => []
        "taxonomy_term_load" => []
        "taxonomy_term_access" => []
        "theme_suggestions_views_view_unformatted" => []
        "theme_suggestions_views_view_unformatted_alter" => []
        "transliteration_overrides_alter" => []
       ]
       #verified: array:11 [
        "entity_load" => true
        "user_role_load" => true
        "language_types_info" => true
        "language_types_info_alter" => true
        "entity_preload" => true
        "user_load" => true
        "node_load" => true
        "entity_view_mode_alter" => true
        "node_build_defaults_alter" => true
        "entity_build_defaults_alter" => true
        "module_implements_alter" => true
       ]
       #hookInfo: null
       #cacheBackend: Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend {#31
        #maxRows: 5000
        #bin: "cache_bootstrap"
        #connection: Drupal\Core\Database\Driver\mysql\Connection {#20
         #needsCleanup: false
         -reservedKeyWords: array:263 [ …263]
         #target: "default"
         #key: "default"
         #logger: null
         #transactionLayers: []
         #driverClasses: array:3 [ …3]
         #statementClass: "Drupal\Core\Database\Statement"
         #transactionSupport: true
         #transactionalDDLSupport: false
         #temporaryNameIndex: 0
         #connection: PDO {#19 …2}
         #connectionOptions: array:10 [ …10]
         #schema: null
         #prefixes: array:1 [ …1]
         #prefixSearch: array:2 [ …2]
         #prefixReplace: array:2 [ …2]
         #unprefixedTablesMap: []
         #escapedNames: array:30 [ …30]
         #escapedAliases: array:7 [ …7]
         #rootTransactionEndCallbacks: []
         +"_serviceId": "database"
        }
        #checksumProvider: Drupal\Core\Cache\DatabaseCacheTagsChecksum {#58
         #connection: Drupal\Core\Database\Driver\mysql\Connection {#20}
         #invalidatedTags: []
         #delayedTags: []
         #tagCache: array:7 [ …7]
         +"_serviceId": "cache_tags.invalidator.checksum"
        }
        +"_serviceId": "cache.bootstrap"
       }
       #cacheNeedsWriting: false
       #alterFunctions: array:4 [
        "language_types_info" => array:1 [
         0 => "language_language_types_info_alter"
        ]
        "entity_view_mode" => []
        "node_build_defaults,entity_build_defaults" => array:1 [
         0 => "layout_builder_entity_build_defaults_alter"
        ]
        "module_implements" => array:3 [
         0 => "layout_builder_module_implements_alter"
         1 => "token_module_implements_alter"
         2 => "fontyourface_module_implements_alter"
        ]
       ]
       #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
       #includeFileKeys: array:1 [
        "inc:token:token.tokens" => "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web/modules/contrib/token/token.tokens.inc"
       ]
       +"_serviceId": "module_handler"
      }
      #defaults: []
      #pluginDefinitionAnnotationName: "Drupal\Component\Annotation\Plugin"
      #pluginInterface: "Drupal\Core\Entity\EntityInterface"
      #namespaces: ArrayObject {#237
       +"_serviceId": "container.namespaces"
       storage: array:110 [
        "Drupal\addanother" => "modules/contrib/addanother/src"
        "Drupal\admin_toolbar" => "modules/contrib/admin_toolbar/src"
        "Drupal\admin_toolbar_tools" => "modules/contrib/admin_toolbar/admin_toolbar_tools/src"
        "Drupal\adminimal_admin_toolbar" => "modules/contrib/adminimal_admin_toolbar/src"
        "Drupal\automated_cron" => "core/modules/automated_cron/src"
        "Drupal\blazy" => "modules/contrib/blazy/src"
        "Drupal\block" => "core/modules/block/src"
        "Drupal\block_content" => "core/modules/block_content/src"
        "Drupal\breakpoint" => "core/modules/breakpoint/src"
        "Drupal\ckeditor" => "core/modules/ckeditor/src"
        "Drupal\ckeditor_indentblock" => "modules/contrib/ckeditor_indentblock/src"
        "Drupal\coffee" => "modules/contrib/coffee/src"
        "Drupal\color" => "core/modules/color/src"
        "Drupal\colorbox" => "modules/contrib/colorbox/src"
        "Drupal\colorbutton" => "modules/contrib/colorbutton/src"
        "Drupal\components" => "modules/contrib/components/src"
        "Drupal\config" => "core/modules/config/src"
        "Drupal\contact" => "core/modules/contact/src"
        "Drupal\contextual" => "core/modules/contextual/src"
        "Drupal\ctools" => "modules/contrib/ctools/src"
        "Drupal\datetime" => "core/modules/datetime/src"
        "Drupal\dblog" => "core/modules/dblog/src"
        "Drupal\devel" => "modules/contrib/devel/src"
        "Drupal\dynamic_page_cache" => "core/modules/dynamic_page_cache/src"
        "Drupal\editor" => "core/modules/editor/src"
        "Drupal\editor_advanced_link" => "modules/contrib/editor_advanced_link/src"
        "Drupal\field" => "core/modules/field/src"
        "Drupal\field_layout" => "core/modules/field_layout/src"
        "Drupal\field_ui" => "core/modules/field_ui/src"
        "Drupal\file" => "core/modules/file/src"
        "Drupal\filter" => "core/modules/filter/src"
        "Drupal\help" => "core/modules/help/src"
        "Drupal\history" => "core/modules/history/src"
        "Drupal\image" => "core/modules/image/src"
        "Drupal\language" => "core/modules/language/src"
        "Drupal\layout_builder" => "core/modules/layout_builder/src"
        "Drupal\layout_discovery" => "core/modules/layout_discovery/src"
        "Drupal\link" => "core/modules/link/src"
        "Drupal\linkit" => "modules/contrib/linkit/src"
        "Drupal\locale" => "core/modules/locale/src"
        "Drupal\mailsystem" => "modules/contrib/mailsystem/src"
        "Drupal\masquerade" => "modules/contrib/masquerade/src"
        "Drupal\media" => "core/modules/media/src"
        "Drupal\menu_block" => "modules/contrib/menu_block/src"
        "Drupal\menu_breadcrumb" => "modules/contrib/menu_breadcrumb/src"
        "Drupal\menu_ui" => "core/modules/menu_ui/src"
        "Drupal\migrate" => "core/modules/migrate/src"
        "Drupal\migrate_plus" => "modules/contrib/migrate_plus/src"
        "Drupal\migrate_source_csv" => "modules/contrib/migrate_source_csv/src"
        "Drupal\migrate_tools" => "modules/contrib/migrate_tools/src"
        "Drupal\node" => "core/modules/node/src"
        "Drupal\options" => "core/modules/options/src"
        "Drupal\page_cache" => "core/modules/page_cache/src"
        "Drupal\panelbutton" => "modules/contrib/panelbutton/src"
        "Drupal\panels" => "modules/contrib/panels/src"
        "Drupal\path" => "core/modules/path/src"
        "Drupal\path_alias" => "core/modules/path_alias/src"
        "Drupal\quickedit" => "core/modules/quickedit/src"
        "Drupal\rabbit_hole" => "modules/contrib/rabbit_hole/src"
        "Drupal\radix_layouts" => "modules/contrib/radix_layouts/src"
        "Drupal\rdf" => "core/modules/rdf/src"
        "Drupal\responsive_image" => "core/modules/responsive_image/src"
        "Drupal\rh_media" => "modules/contrib/rabbit_hole/modules/rh_media/src"
        "Drupal\rh_node" => "modules/contrib/rabbit_hole/modules/rh_node/src"
        "Drupal\rh_taxonomy" => "modules/contrib/rabbit_hole/modules/rh_taxonomy/src"
        "Drupal\rh_user" => "modules/contrib/rabbit_hole/modules/rh_user/src"
        "Drupal\search" => "core/modules/search/src"
        "Drupal\shortcut" => "core/modules/shortcut/src"
        "Drupal\simplenews" => "modules/contrib/simplenews/src"
        "Drupal\slick" => "modules/contrib/slick/src"
        "Drupal\slick_devel" => "modules/contrib/slick_extras/slick_devel/src"
        "Drupal\slick_extras" => "modules/contrib/slick_extras/src"
        "Drupal\slick_ui" => "modules/contrib/slick/slick_ui/src"
        "Drupal\slick_views" => "modules/contrib/slick_views/src"
        "Drupal\super_login" => "modules/contrib/super_login/src"
        "Drupal\superfish" => "modules/contrib/superfish/src"
        "Drupal\swiftmailer" => "modules/contrib/swiftmailer/src"
        "Drupal\system" => "core/modules/system/src"
        "Drupal\taxonomy" => "core/modules/taxonomy/src"
        "Drupal\text" => "core/modules/text/src"
        "Drupal\token" => "modules/contrib/token/src"
        "Drupal\toolbar" => "core/modules/toolbar/src"
        "Drupal\tour" => "core/modules/tour/src"
        "Drupal\ultimate_cron" => "modules/contrib/ultimate_cron/src"
        "Drupal\update" => "core/modules/update/src"
        "Drupal\user" => "core/modules/user/src"
        "Drupal\views_bootstrap" => "modules/contrib/views_bootstrap/src"
        "Drupal\views_ui" => "core/modules/views_ui/src"
        "Drupal\fontyourface" => "modules/contrib/fontyourface/src"
        "Drupal\menu_link_content" => "core/modules/menu_link_content/src"
        "Drupal\pathauto" => "modules/contrib/pathauto/src"
        "Drupal\google_fonts_api" => "modules/contrib/fontyourface/modules/google_fonts_api/src"
        "Drupal\local_fonts" => "modules/contrib/fontyourface/modules/local_fonts/src"
        "Drupal\views" => "core/modules/views/src"
        "Drupal\standard" => "core/profiles/standard/src"
        "Drupal\Core\TypedData" => "core/lib/Drupal/Core/TypedData"
        "Drupal\Core\Entity" => "core/lib/Drupal/Core/Entity"
        "Drupal\Core\Field" => "core/lib/Drupal/Core/Field"
        "Drupal\Core\ProxyClass" => "core/lib/Drupal/Core/ProxyClass"
        "Drupal\Core\Mail" => "core/lib/Drupal/Core/Mail"
        "Drupal\Core\Render" => "core/lib/Drupal/Core/Render"
        "Drupal\Core\Menu" => "core/lib/Drupal/Core/Menu"
        "Drupal\Core\Validation" => "core/lib/Drupal/Core/Validation"
        "Drupal\Core\Action" => "core/lib/Drupal/Core/Action"
        "Drupal\Core\Block" => "core/lib/Drupal/Core/Block"
        "Drupal\Core\Config" => "core/lib/Drupal/Core/Config"
        "Drupal\Core\Path" => "core/lib/Drupal/Core/Path"
        "Drupal\Core\Datetime" => "core/lib/Drupal/Core/Datetime"
        "Drupal\Core\TempStore" => "core/lib/Drupal/Core/TempStore"
        "Drupal\Component\Annotation" => "core/lib/Drupal/Component/Annotation"
       ]
       flag::STD_PROP_LIST: false
       flag::ARRAY_AS_PROPS: false
       iteratorClass: "ArrayIterator"
      }
      #additionalAnnotationNamespaces: []
      #discovery: Drupal\Core\Plugin\Discovery\AnnotatedClassDiscovery {#213
       #directorySuffix: "/Entity"
       #namespaceSuffix: "\Entity"
       #rootNamespacesIterator: ArrayObject {#237}
       #pluginNamespaces: []
       #pluginDefinitionAnnotationName: "Drupal\Core\Entity\Annotation\EntityType"
       #annotationReader: null
       #annotationNamespaces: []
       #fileCache: Drupal\Component\FileCache\FileCache {#211
        #prefix: "drupal.file_cache.8.9.7..9ba5b7dc16f31d3dacf2467ceea8be976fd571a1e3cf81fd82deaf49e094cef1"
        #collection: "annotation_discovery:Drupal_Core_Entity_Annotation_EntityType:NXhscRe0440PFpI5dSznEVgmauL25KojD7u4e9aZwOM"
        #cache: null
       }
      }
      #factory: null
      #mapper: null
      #definitions: array:50 [
       "block" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#194
        #config_prefix: null
        #static_cache: false
        #lookup_keys: array:2 [ …2]
        #config_export: array:8 [ …8]
        #mergedConfigExport: []
        #render_cache: true
        #persistent_cache: true
        #entity_keys: array:8 [ …8]
        #id: "block"
        #originalClass: "Drupal\block\Entity\Block"
        #handlers: array:5 [ …5]
        #admin_permission: "administer blocks"
        #permission_granularity: "entity_type"
        #links: array:6 [ …6]
        #label_callback: null
        #bundle_entity_type: null
        #bundle_of: null
        #bundle_label: null
        #base_table: null
        #revision_data_table: null
        #revision_table: null
        #data_table: null
        #internal: false
        #translatable: false
        #show_revision_ui: false
        #label: Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#193 …5}
        #label_collection: Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#196 …5}
        #label_singular: Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#195 …5}
        #label_plural: Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#198 …5}
        #label_count: array:3 [ …3]
        #uri_callback: null
        #group: "configuration"
        #group_label: Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#201 …5}
        #field_ui_base_route: null
        #common_reference_target: false
        #list_cache_contexts: []
        #list_cache_tags: array:1 [ …1]
        #constraints: []
        #additional: array:1 [ …1]
        #class: "Drupal\block\Entity\Block"
        #provider: "block"
        #_serviceIds: []
        #_entityStorages: []
        #stringTranslation: null
       }
       "block_content" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#208
        #revision_metadata_keys: array:4 [ …4]
        #requiredRevisionMetadataKeys: array:1 [ …1]
        #static_cache: true
        #render_cache: false
        #persistent_cache: true
        #entity_keys: array:9 [ …9]
        #id: "block_content"
        #originalClass: "Drupal\block_content\Entity\BlockContent"
        #handlers: array:7 [ …7]
        #admin_permission: "administer blocks"
        #permission_granularity: "entity_type"
        #links: array:9 [ …9]
        #label_callback: null
        #bundle_entity_type: "block_content_type"
        #bundle_of: null
        #bundle_label: Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#215 …5}
        #base_table: "block_content"
        #revision_data_table: "block_content_field_revision"
        #revision_table: "block_content_revision"
        #data_table: "block_content_field_data"
        #internal: false
        #translatable: true
        #show_revision_ui: true
        #label: Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#219 …5}
        #label_collection: Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#243 …5}
        #label_singular: Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#242 …5}
         …16
       }
       "block_content_type" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#233 …44}
       "contact_form" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#251 …44}
       "contact_message" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#257 …42}
       "editor" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#264 …44}
       "field_config" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#270 …44}
       "field_storage_config" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#276 …44}
       "file" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#282 …42}
       "filter_format" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#288 …44}
       "image_style" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#294 …44}
       "configurable_language" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#300 …44}
       "language_content_settings" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#306 …44}
       "linkit_profile" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#312 …44}
       "media_type" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#315 …44}
       "media" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#321 …42}
       "migration_group" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#327 …44}
       "migration" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#330 …44}
       "node_type" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#333 …44}
       "node" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#339}
       "path_alias" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#346 …42}
       "behavior_settings" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#352 …44}
       "rdf_mapping" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#355 …44}
       "responsive_image_style" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#360 …44}
       "search_page" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#366 …44}
       "shortcut_set" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#372 …44}
       "shortcut" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#378 …42}
       "simplenews_newsletter" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#385 …44}
       "simplenews_subscriber" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#388 …42}
       "slick" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#391 …44}
       "menu" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#394 …44}
       "action" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#400 …44}
       "taxonomy_vocabulary" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#406 …44}
       "taxonomy_term" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#412 …42}
       "tour" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#419 …44}
       "ultimate_cron_job" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#425 …44}
       "user" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#428 …42}
       "user_role" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#434 …44}
       "font" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#440 …42}
       "font_display" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#443 …44}
       "menu_link_content" => Drupal\Core\Entity\ContentEntityType {#446 …42}
       "pathauto_pattern" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#452 …44}
       "local_font_config_entity" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#455 …44}
       "view" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#458 …44}
       "entity_form_display" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#464 …44}
       "entity_view_mode" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#467 …44}
       "entity_view_display" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#470 …44}
       "entity_form_mode" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#473 …44}
       "base_field_override" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#476 …44}
       "date_format" => Drupal\Core\Config\Entity\ConfigEntityType {#479 …44}
      ]
      #cacheBackend: Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend {#228
       #maxRows: 5000
       #bin: "cache_discovery"
       #connection: Drupal\Core\Database\Driver\mysql\Connection {#20}
       #checksumProvider: Drupal\Core\Cache\DatabaseCacheTagsChecksum {#58}
       +"_serviceId": "cache.discovery"
      }
      #useCaches: true
      #container: Drupal\Core\DependencyInjection\Container {#25 …7}
      +"_serviceId": "entity_type.manager"
     }
     #languageManager: Drupal\language\ConfigurableLanguageManager {#239
      #configFactory: Drupal\Core\Config\ConfigFactory {#225
       #storage: Drupal\Core\Config\CachedStorage {#222
        #storage: Drupal\Core\Config\DatabaseStorage {#221 …6}
        #cache: Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend {#223 …5}
        #findByPrefixCache: array:1 [ …1]
        #_serviceIds: []
        #_entityStorages: []
        +"_serviceId": "config.storage"
       }
       #eventDispatcher: Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher {#63 …4}
       #cache: array:10 [
        "system.date:global_overrides:da" => Drupal\Core\Config\ImmutableConfig {#202 …16}
        "user.role.anonymous:global_overrides:da" => Drupal\Core\Config\ImmutableConfig {#483 …16}
        "devel.settings:global_overrides:da" => Drupal\Core\Config\ImmutableConfig {#485 …16}
        "system.performance:global_overrides:da" => Drupal\Core\Config\ImmutableConfig {#513 …15}
        "language.types:global_overrides:da" => Drupal\Core\Config\ImmutableConfig {#492 …16}
        "language.entity.da:global_overrides:da" => Drupal\Core\Config\ImmutableConfig {#1069 …16}
        "language.entity.und:global_overrides:da" => Drupal\Core\Config\ImmutableConfig {#1068 …16}
        "language.entity.zxx:global_overrides:da" => Drupal\Core\Config\ImmutableConfig {#1070 …16}
        "system.theme:global_overrides:da" => Drupal\Core\Config\ImmutableConfig {#1104 …16}
        "core.extension:global_overrides:da" => Drupal\Core\Config\ImmutableConfig {#1098 …16}
       ]
       #typedConfigManager: Drupal\Core\Config\TypedConfigManager {#227
        #configStorage: Drupal\Core\Config\CachedStorage {#222}
        #schemaStorage: Drupal\Core\Config\ExtensionInstallStorage {#229 …8}
        #definitions: null
        #validator: null
        #constraintManager: Drupal\Core\Validation\ConstraintManager {#235 …17}
        #prototypes: []
        #classResolver: Drupal\Core\DependencyInjection\ClassResolver {#68}
        #cacheKey: "typed_config_definitions"
        #cacheTags: []
        #alterHook: "config_schema_info"
        #subdir: null
        #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
        #defaults: []
        #pluginDefinitionAnnotationName: null
        #pluginInterface: null
        #namespaces: null
        #additionalAnnotationNamespaces: []
        #discovery: null
        #factory: null
        #mapper: null
        #cacheBackend: Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend {#228}
        #useCaches: true
        #_serviceIds: []
        #_entityStorages: []
        +"_serviceId": "config.typed"
       }
       #configFactoryOverrides: array:1 [
        0 => Drupal\language\Config\LanguageConfigFactoryOverride {#217
         #baseStorage: Drupal\Core\Config\CachedStorage {#222}
         #storages: array:1 [
          "da" => Drupal\Core\Config\CachedStorage {#181 …5}
         ]
         #typedConfigManager: Drupal\Core\Config\TypedConfigManager {#227}
         #eventDispatcher: Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher {#63 …4}
         #language: Drupal\Core\Language\Language {#234
          #name: "Danish"
          #id: "da"
          #direction: "ltr"
          #weight: 0
          #locked: false
         }
         +"_serviceId": "language.config_factory_override"
        }
       ]
       +"_serviceId": "config.factory"
      }
      #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
      #configFactoryOverride: Drupal\language\Config\LanguageConfigFactoryOverride {#217}
      #requestStack: Symfony\Component\HttpFoundation\RequestStack {#23
       -requests: array:2 [
        0 => Symfony\Component\HttpFoundation\Request {#14 …23}
        1 => Symfony\Component\HttpFoundation\Request {#14 …23}
       ]
       +"_serviceId": "request_stack"
      }
      #negotiator: null
      #languageTypes: array:5 [
       "all" => array:3 [
        0 => "language_interface"
        1 => "language_content"
        2 => "language_url"
       ]
       "configurable" => array:1 [
        0 => "language_interface"
       ]
       "negotiation" => array:3 [
        "language_content" => array:1 [ …1]
        "language_url" => array:1 [ …1]
        "language_interface" => array:1 [ …1]
       ]
       "_core" => array:1 [
        "default_config_hash" => "dqouFqVseNJNvEjsoYKxbinFOITuCxYhi4y2OTNQP_8"
       ]
       "langcode" => "da"
      ]
      #languageTypesInfo: array:3 [
       "language_interface" => array:3 [
        "name" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#536 …5}
        "description" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#489 …5}
        "locked" => true
       ]
       "language_content" => array:4 [
        "name" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#530 …5}
        "description" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#529 …5}
        "locked" => true
        "fixed" => array:1 [ …1]
       ]
       "language_url" => array:2 [
        "locked" => true
        "fixed" => array:2 [ …2]
       ]
      ]
      #negotiatedLanguages: array:2 [
       "language_url" => Drupal\Core\Language\Language {#234}
       "language_interface" => Drupal\Core\Language\Language {#234}
      ]
      #negotiatedMethods: null
      #initialized: false
      #initializing: []
      #languages: array:1 [
       "da" => array:2 [
        1 => array:1 [ …1]
        3 => array:3 [ …3]
       ]
      ]
      #defaultLanguage: Drupal\Core\Language\LanguageDefault {#231
       #language: Drupal\Core\Language\Language {#234}
       +"_serviceId": "language.default"
      }
      #_serviceIds: []
      #_entityStorages: []
      +"_serviceId": "language_manager"
      +"definedLanguageTypesInfo": array:3 [
       "language_interface" => array:3 [
        "name" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#536 …5}
        "description" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#489 …5}
        "locked" => true
       ]
       "language_content" => array:3 [
        "name" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#530 …5}
        "description" => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup {#529 …5}
        "locked" => true
       ]
       "language_url" => array:1 [
        "locked" => true
       ]
      ]
     }
     #contextRepository: Drupal\Core\Plugin\Context\LazyContextRepository {#596
      #contextProviderServiceIDs: array:3 [
       0 => "language.current_language_context"
       1 => "node.node_route_context"
       2 => "user.current_user_context"
      ]
      #container: Drupal\Core\DependencyInjection\Container {#25 …7}
      #contexts: []
      +"_serviceId": "context.repository"
     }
     +"_serviceId": "entity.repository"
    }
    #entityDisplayRepository: Drupal\Core\Entity\EntityDisplayRepository {#771
     #displayModeInfo: array:1 [
      "view_mode" => array:12 [
       "block" => array:1 [ …1]
       "block_content" => array:2 [ …2]
       "contact_message" => array:1 [ …1]
       "file" => array:1 [ …1]
       "font" => array:2 [ …2]
       "media" => array:2 [ …2]
       "menu_link_content" => array:1 [ …1]
       "node" => array:9 [ …9]
       "shortcut" => array:1 [ …1]
       "taxonomy_term" => array:2 [ …2]
       "tour" => array:1 [ …1]
       "user" => array:3 [ …3]
      ]
     ]
     #languageManager: Drupal\language\ConfigurableLanguageManager {#239}
     #entityTypeManager: Drupal\Core\Entity\EntityTypeManager {#212}
     #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
     #cacheBackend: Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend {#228}
     #useCaches: true
     #stringTranslation: null
     +"_serviceId": "entity_display.repository"
    }
    #cacheBin: "render"
    #languageManager: Drupal\language\ConfigurableLanguageManager {#239}
    #themeRegistry: Drupal\Core\Theme\Registry {#542
     #theme: Drupal\Core\Theme\ActiveTheme {#1129
      #name: "dhsf_radix"
      #logo: "themes/custom/dhsf_radix/logo.svg"
      #path: "themes/custom/dhsf_radix"
      #engine: "twig"
      #owner: "core/themes/engines/twig/twig.engine"
      #baseThemes: null
      #baseThemeExtensions: array:1 [
       "radix" => Drupal\Core\Extension\Extension {#1130 …18}
      ]
      #extension: Drupal\Core\Extension\Extension {#1132
       #type: "theme"
       #pathname: "themes/custom/dhsf_radix/dhsf_radix.info.yml"
       #filename: "dhsf_radix.theme"
       #splFileInfo: null
       #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
       +"subpath": "themes/custom/dhsf_radix"
       +"origin": ""
       +"info": array:23 [ …23]
       +"owner": "core/themes/engines/twig/twig.engine"
       +"prefix": "twig"
       +"status": 1
       +"required_by": []
       +"requires": array:1 [ …1]
       +"sort": -1
       +"base_themes": array:1 [ …1]
       +"module_dependencies": []
       +"libraries": array:2 [ …2]
       +"engine": "twig"
       +"base_theme": "radix"
      }
      #styleSheetsRemove: array:3 [
       "system.theme.css" => "system.theme.css"
       "system.menus.css" => "system.menus.css"
       "system.admin.css" => "system.admin.css"
      ]
      #libraries: array:4 [
       0 => "radix/bootstrap"
       1 => "radix/style"
       2 => "radix/style"
       3 => "dhsf_radix/style"
      ]
      #regions: array:8 [
       "navbar_branding" => "Navbar branding"
       "navbar_left" => "Navbar left"
       "navbar_right" => "Navbar right"
       "header" => "Header"
       "sidebar_left" => "Sidebar Left"
       "content" => "Content"
       "page_bottom" => "Page bottom"
       "footer" => "Footer"
      ]
      #librariesOverride: array:2 [
       "themes/contrib/radix" => array:1 [ …1]
       "themes/custom/dhsf_radix" => array:1 [ …1]
      ]
      #librariesExtend: []
     }
     #lock: Drupal\Core\ProxyClass\Lock\DatabaseLockBackend {#238
      #drupalProxyOriginalServiceId: "drupal.proxy_original_service.lock"
      #service: null
      #container: Drupal\Core\DependencyInjection\Container {#25 …7}
      #_serviceIds: []
      #_entityStorages: []
      +"_serviceId": "lock"
     }
     #registry: []
     #cache: Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend {#245
      #maxRows: 5000
      #bin: "cache_default"
      #connection: Drupal\Core\Database\Driver\mysql\Connection {#20}
      #checksumProvider: Drupal\Core\Cache\DatabaseCacheTagsChecksum {#58}
      +"_serviceId": "cache.default"
     }
     #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
     #runtimeRegistry: array:1 [
      "dhsf_radix" => Drupal\Core\Utility\ThemeRegistry {#1101
       #persistable: true
       #completeRegistry: null
       #cid: "theme_registry:runtime:dhsf_radix"
       #tags: array:1 [ …1]
       #cache: Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend {#31}
       #lock: Drupal\Core\ProxyClass\Lock\DatabaseLockBackend {#238}
       #keysToPersist: []
       #keysToRemove: []
       #storage: array:241 [ …241]
       #cacheCreated: null
       #cacheInvalidated: false
       #cacheLoaded: true
      }
     ]
     #initialized: false
     #themeName: null
     #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
     #themeHandler: Drupal\Core\Extension\ThemeHandler {#494
      #list: array:6 [
       "classy" => Drupal\Core\Extension\Extension {#1112 …20}
       "seven" => Drupal\Core\Extension\Extension {#1114 …20}
       "stable" => Drupal\Core\Extension\Extension {#1116 …17}
       "adminimal_theme" => Drupal\Core\Extension\Extension {#1120 …20}
       "radix" => Drupal\Core\Extension\Extension {#1125 …18}
       "dhsf_radix" => Drupal\Core\Extension\Extension {#1128 …19}
      ]
      #configFactory: Drupal\Core\Config\ConfigFactory {#225}
      #themeList: Drupal\Core\Extension\ThemeExtensionList {#502
       #defaults: array:11 [ …11]
       #configFactory: Drupal\Core\Config\ConfigFactory {#225}
       #engineList: Drupal\Core\Extension\ThemeEngineExtensionList {#509 …13}
       #installedThemes: null
       #type: "theme"
       #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
       #cache: Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend {#245}
       #infoParser: Drupal\Core\Extension\InfoParser {#504 …2}
       #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
       #extensions: array:13 [ …13]
       #extensionInfo: null
       #pathNames: null
       #addedPathNames: []
       #state: Drupal\Core\State\State {#185 …3}
       #installProfile: "standard"
       +"_serviceId": "extension.list.theme"
      }
      #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
      +"_serviceId": "theme_handler"
     }
     #themeInitialization: Drupal\Core\Theme\ThemeInitialization {#535
      #themeHandler: Drupal\Core\Extension\ThemeHandler {#494}
      #cache: Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend {#31}
      #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
      #extensions: null
      #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
      +"_serviceId": "theme.initialization"
     }
     #themeManager: Drupal\Core\Theme\ThemeManager {#528
      #themeNegotiator: Drupal\Core\Theme\ThemeNegotiator {#531
       #negotiators: array:6 [ …6]
       #themeAccess: Drupal\Core\Theme\ThemeAccessCheck {#533 …2}
       #classResolver: Drupal\Core\DependencyInjection\ClassResolver {#68}
       +"_serviceId": "theme.negotiator"
      }
      #themeRegistry: Drupal\Core\Theme\Registry {#542}
      #activeTheme: Drupal\Core\Theme\ActiveTheme {#1129}
      #themeInitialization: Drupal\Core\Theme\ThemeInitialization {#535}
      #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
      #root: "/home/daghojskoler/public_html/webbet/web"
      +"_serviceId": "theme.manager"
     }
     #runtimeCache: Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend {#31}
     +"_serviceId": "theme.registry"
    }
    #singleFieldDisplays: null
    #moduleHandler: Drupal\Core\Extension\ModuleHandler {#36}
    #stringTranslation: Drupal\Core\StringTranslation\TranslationManager {#236}
    #_serviceIds: []
    #_entityStorages: []
   }
   1 => "build"
  ]
 ]
]

Daghøjskoleforeningen, Gl. Kongevej 39G, 2. th., 1610 København V, Tel: 33 33 06 66, Fax: 33 33 95 95, foreningen@daghojskoler.dk