Vejledning og Folkeoplysning

Daghøjskoleforeningen har med støtte fra Dansk Folkeoplysnings Samråd gennemført dette projekt i 2006-2007 med følgende formål:

  • at beskrive og dokumentere daghøjskolernes særlige tilgang til vejledning
  • at indkredse og beskrive, hvad der karakteriserer og udmærker vejledning, der foregår i en folkeoplysende ramme.

Rapporten argumenterer på baggrund af projektet for, at en bred, helhedsorienteret vejledning understøttes særlig godt i et folkeoplysende miljø.
Med hensyn til daghøjskolerne, så er deres virksomhed helt eller delvist bygget op omkring undervisningsbaseret vejledning. Med baggrund i arbejdskonferencer, observationer og interviews munder projektet ud i 11 anbefalinger til god praksis i daghøjskolernes vejledning.

Vedhæftninger

Source URL: https://daghojskoler.dk/vejledning-og-folkeoplysning