Handletanke for hverdagsaktivisme

Dette projekt gik ud på udvikle nye metoder i folkeoplysningen til at understøtte mod, handlekraft og initiativer, der fornyer samfund og demokrati nedefra. Udviklingsarbejdet foregik i samarbejde med Sager der Samler, som er en forening for hverdagsaktivister. Udviklingsarbejdets motor er, at Sager der Samler har etableret hverdagsaktivistiske ”handletanke” på 3 forskellige daghøjskoler. http://sagerdersamler.dk/vi-skruer-op-for-mod-og-handlekraft-i-daghoejskolerne/

Se vedlagte

  • Præsentation af Sager der samlers principper og metoder, som blev anvendt i handletankene.
  • Kort opsamling på projektes resultater i papirform

Inspirationsfilm, der præsenterer projektets resultater kan ses her:

  • Hverdagsaktivistiske handletanke i folkeoplysningen - kort inspirationsfilm (1 min. 34 sek.)
  •  

  • Hverdagsaktivistiske handletanke i folkeoplysningen - inspiration og resultater (10 min.)

Film om de enkelte handletanke:

  • Handletank for hverdagsaktivisme: Potemkin - Den Jyske filmskole/Daghøjskolen Gimle. (8 min.)
  •  

  • Handletank for hverdagsaktivisme: Kompetencehuset - Aarhus Daghøjskole. (11 min.)
  •  

  • Handletank for hverdagsaktivisme:Daghøjskolen for Indvandrerkvinder. (8 min.)
Vedhæftninger

Source URL: https://daghojskoler.dk/handletanke_for_hverdagsaktivisme