forside10
 

Virker det?

virker-det.nu er en web-baseret værktøjskasse, der er udviklet til at understøtte kvalificeret dokumentation og evaluering i folkeoplysningen.
Læs mere

 

Folkeoplysningen bygger bro

DFS's Brobygningsgruppe, der består af ungdomsskoler, de frie kostskoler, daghøjskoler. oplysningsforbund og produktionsskoler, har udarbejdet en fælles folder, der skal medvirke til at synliggøre de folkeoplysende skoleformers tilbud. Se mere her og download folderen her.

Flex Aarhus - brobygning fra kanten

Daghøjskolerne i Aarhus har i projektet Flex Aarhus arbejdet med kontinuitet i vejledningen og nedbrydning af barrierer i mellem forskellige dele af uddannelsessystemet -  for at hjælpe unge, der der er faldet af uddannelsesvognen, videre. Projektets erfaringer er i høj grad relevante i forhold til den nye kombinerede ungdomsuddannelse. I et følgeprojekt har man afprøvet metoden virkningsevaluering. Læs mere her

 

Socialøkonomi og folkeoplysning

Kan et socialøkonomisk perspektiv udfordre, styrke og udvikle folkeoplysningen? Det har Daghøjskoleforeningen belyst i et udviklingsprojekt ved hjælp af konkrete eksempler fra praksis og analyse af muligheder og udfordringer.
Læs mere

 Foreningen har desuden taget initiativ til et netværk for socialøkonomiske læringsvirksomheder, SØLV. Læs mere.