Gå til hovedindhold
 • Daghøjskolen Randers
 • Gimle daghøjskole
 • Gimle daghøjskole
 • Kompetencehuset
 • Gimle daghøjskole
 • Daghøjskolen Sydvestjylland
 • Sager der Samler
 • Sager der Samler
 • Sager der Samler
 • Sager der Samler
 • Daghøjskolen Randers
 • Daghøjskolen For Indvandrerkvinder
 • Daghøjskolen For Indvandrerkvinder
 • Daghøjskolen Randers
 • Daghøjskolen For Indvandrerkvinder

Folkeoplysningen har en en særlig rolle når det handler om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning. Mange af de voksne, der har problemer med basale kompetencer inden for dansk, matematik, it og engelsk, har slået sig slemt på "skole". Derfor passer det mere hjemlige/ikke-skoleagtige miljø på daghøjskoler og i folkeoplysningen rigtig godt til deres behov og motivation.
Det er en anden måde at lære på.

Dette projekt gik ud på udvikle nye metoder i folkeoplysningen til at understøtte mod, handlekraft og initiativer, der fornyer samfund og demokrati nedefra. Udviklingsarbejdet foregik i samarbejde med Sager der Samler, som er en forening for hverdagsaktivister.

Forskellige mennesker har brug for forskellige veje.

Daghøjskolerne er et alternativ for dem, der ikke kan finde plads, mening og motivation i de almindelige systemer.  Fælles for alle daghøjskolerne er, at der foregår ting på kryds og tværs af emner og aktiviteter i et miljø, hvor man ser efter ressourcer, hvor der er plads til forskelligheder og hvor man dyrker fællesskabet.

Daghøjskolerne hjælper deltagerne med at finde deres talenter samt mod og lyst til at udvikle dem og lære nyt, og hjælper hvert år tusindvis af mennesker med at finde deres egen vej og komme videre.

Daghøjskoleforeningen, Gl. Kongevej 39G, 2. th., 1610 København V, Tel: 33 33 06 66, Fax: 33 33 95 95, foreningen@daghojskoler.dk