Gå til hovedindhold

Motivation og Læring

Det er folkeoplysningens kerneopgave at give mennesker redskaber til at begå sig i den tid og det samfund, som de lever i, så den enkelte ikke bare bliver en passiv tilskuer.

Livslang læring er efter alt at dømme en nødvendig forudsætning for at den enkelte kan begå sig i samfundet fremover. En helt afgørende 'færdighed' bliver derfor lysten til at lære nyt.

Det handler om det, som Foreningen ser som daghøjskolernes kerneopgave, nemlig at hjælpe den enkelte til at finde sin egen vej, så han eller hun kommer videre med sit liv og gør sig gældende i samfundet.

Folkeoplysningen har et særligt potentiale, når det handler om at give mennesker mod på og lyst til at lære - også når det handler om dem, der ikke er motiverede på forhånd.  Disse personligt motiverende kvaliteter kan bidrage til at løfte en af de helt store samfundsopgaver.

Daghøjskoleforeningen  støtter aktivt  videreudviklingen af  'folkeoplysende metoder' og attraktive og motiverende læringsmiljøer - også for de unge og voksne, der ikke er motiverede på forhånd. Det sker i høj grad i samarbejde med andre organisationer.

Eksempler på dette er:

Forskningsprojekterne Mønsterbrydende læringsrum i folkeoplysningen og Vi søger de virksomme stoffer er eksempler på dette. 

Udviklingsprojekterne Flex Aarhus og Hverdagsaktivitiske handletanke i folkeoplysningen.

 

Daghøjskoleforeningen, Gl. Kongevej 39G, 2. th., 1610 København V, Tel: 33 33 06 66, Fax: 33 33 95 95, foreningen@daghojskoler.dk