Gå til hovedindhold

Folkbildning, key competences and validation

forside rapport

Folkeoplysning, eller ikke-formel voksenuddannelse, er en stærk faktor i de nordiske lande. Men hvad gør den godt for?

Denne rapport ser på de nøglekompetencer, som mennesker har brug for for at kunne leve i vor tids samfund, og på hvordan folkeoplysning dyrker og understøtter dem. Den ser også på, hvordan nøglekompetencer kan anerkendes og vurderes i forskellige situationer. Rapporten er bygget op som et studiemateriale, hvor man enten kan læse hele rapporten eller diskutere dele af den i en studiekreds eller en personalegruppe. Rapporten leverer ikke færdige svar, men diskuterer nogle vigtige aspekter og stiller nogle væsentlige spørgsmål.

Materialet, der er udviklet i en projektgruppe under Nordisk netværk for Voksnes Læring, NVL, findes kun på engelsk.

Folkbildning, or non-formal adult education, is strong in the Nordic countries. But what is it good for? This report looks at the key competences people need to live in todays' society, and how Folkbildning can help nurture and support them. It also looks at how this can be validated. The report is constructed as a study material, where you can either read the full report, or discuss parts of the report in a study circle. Rather than providing final answers the report looks at some crucial aspects and asks some hard questions.

Vedhæftninger

Daghøjskoleforeningen, Gl. Kongevej 39G, 2. th., 1610 København V, Tel: 33 33 06 66, Fax: 33 33 95 95, foreningen@daghojskoler.dk