Gå til hovedindhold

Om Daghøjskoleforeningen

Daghøjskoleforeningen organiserer og repræsenterer selvstændige daghøjskoler og lignende lokale kursussteder for voksne.

Foreningens formål er at arbejde for styrkelse og udvikling af læringsmiljøer, der

  • forholder sig til samfundsmæssige og eksistentielle vilkår
  • styrker deltagernes personlige kompetencer
  • forbedrer deltagernes muligheder i forhold til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet
  • foregår i et folkeoplysende læringsmiljø, præget af helhed og sammenhæng.

Daghøjskoler skal ikke opkvalificere til en bestemt standard men finde, frigøre og udvikle de talenter, som hver enkelt deltager har.

Foreningen arbejder bl.a. med

  • at varetage og repræsentere interesser for daghøjskoler og andre medlemsskoler i forhold til lovgivning, bevilgende myndigheder og andre organisationer
  • at støtte oprettelsen og driften af daghøjskoler og lignende læringsmiljøer ved at yde konsulentbistand
  • at fremme erfarings- og ideudveksling mellem medlemsskolerne
  • at stille redskaber til rådighed for medlemsskolerne med henblik på at styrke, udvikle og synliggøre kvaliteten af skolernes tilbud.

Daghøjskoleforeningen, Gl. Kongevej 39G, 2. th., 1610 København V, Tel: 33 33 06 66, Fax: 33 33 95 95, foreningen@daghojskoler.dk