Gå til hovedindhold

Kreativitet og problemløsning

Moderatorerne Udvikling/læring og handlekraft kombineres i feltet kreativitet og problemløsning. Kreativitet forstås her som evnen til at få nye ideer og se nye muligheder. Beslægtede begreber er innovation, der handler om at kunne omsætte ideer til udvikling af praksis og entreprenørskab, evnen til at sætte ting i værk – handlekraft.

Kreativitet er et vigtigt aspekt for motivation og læring – og for handlekraft. Kreativitet indgår også som et centralt element i det potentiale, der er kernen i kompetencebegrebet. Kreativitet er således både et mål i sig selv, men indgår også som et formidlende og udviklende element for læreprocesserne.

Kreativitet er et højt prioriteret element i meget folkeoplysende arbejde, og forskning peger på, at kreativitet både kan stimuleres under pres og faste strukturer, og under fleksible og forandringsparate strukturer.

Der er brug for kreativitet i mange sammenhænge og i mange former for problemløsning i hverdagen og i arbejdslivet.

Kunstneriske/kulturelle aktiviteter spiller generelt en stor rolle i folkeoplysningen, både i den folkeoplysende ungdoms- og voksenundervisning og i amatørkulturen. Her er der tale om en skabende virksomhed.

I et andet projekt har Daghøjskoleforeningen gennemført en survey blandt deltagere på daghøjskoleforløb med kunstnerisk/kulturelle aktiviteter som profil. Der er tale om deltagere, der har en gymnasial uddannelse, og altså en helt anden målgruppe end i Elsborgs og Høyrup Pedersens studie.

På en skala fra 1-5 vurderede respondenterne at daghøjskoleforløbet udviklede deres kreativitet til 4,5, og 75% af dem mente desuden, at daghøjskolen var bedre til at udvikle kreativitet, end andre former for uddannelsessteder, som de har erfaring med.

Relevant teori er Lotte Darsøs ”Innovationspædagogik”, 2011, ligesom teorien om transformativ læring er helt central ift. kreativitet og problemløsning, 

Daghøjskoleforeningen, Gl. Kongevej 39G, 2. th., 1610 København V, Tel: 33 33 06 66, Fax: 33 33 95 95, foreningen@daghojskoler.dk