Gå til hovedindhold

Referencer

 

Bae, B. og Waastad, J.E. (red) (1999): Erkjennelse og anerkjennelse. Perspektiv på relationer. Universitetsforlaget AS.

Danmarks Evalueringsinstitut (2011): Undervisningsdifferentiering som bæren- de pædagogisk princip. En evaluering af sammenhænge mellem evalueringsfag- lighed og differentieret undervisning.

Darsøe, Lotte (2022): Innovationspædagogik. Samfundslitteratur.

Elsborg, Steen og Høyrup, Steen (2010): Mønsterbrydende læringsrum i folkeop- lysningen. Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Hansen, Jan Tønnes (2001): Selvet som rettethed – en teori om noget af dét der driver og former menneskeliv. Århus, forlaget Klim

Honneth, Axel (2003) : Behovet for anerkendelse. Hans Reitzels Forlag.

Høyrup, S. m.fl. (2009): Læringsformers betydning for voksnes motivation og læring. NCK, København.

Høyrup, Steen, et al (2012): Employee-Driven Innovation. A New Approach. Pal- grave Macmillan.

Høyrup Pedersen, S. (dec. 2012) How do we learn in learning laboratories? In pursuit of the optimal learning arena. Issue 4/2012.

Illeris, Knud (2011): Kompetence. Hvad, hvorfor, hvordan? Samfundslitteratur.

Illeris, Knud (2013): Transformativ læring & identitet.Samfundslitteratur.

Nordahl, Thomas (2010): LP-modellen og undervisningsdifferensiering. I: Niels Egelund (red.) 2010: Undervisningsdifferentiering. Status og fremblik. Dafolo.

Parknäs, Lennart (1976): Ännu mer konkret om motivation. Nordisks Psykologi, nr. 1, s. 53.

Rutter, M. (2000): Resilience Reconsidered: Conceptual Considerations, Empiri- cal Findings, and Policy Implications. In: Handsbook of Early Childhood Interven- tion. Cambridge University Press

Shonkoff, J.P. and Meisels, S.J.(2000): Handbook of early childhood intervention, 2. Ed. Cambridge University Press.

Tønnesvang, Jan (2002): Selvet i pædagogikken. Klim.

Vygotsky, L. S. (1934/1974): Tænkning og sprog. Hans Reitzel Forlag.

Aagaard, Kirsten og Anne Marie Dahler (2010): Anerkendelse af realkompeten- cer – en grundbog, VIA Systime.

Aagaard, Kirsten og Anne Marie Dahler (2011): Anerkendelse af realkompeten- cer – en antologi, VIA Systime.

 

Daghøjskoleforeningen, Gl. Kongevej 39G, 2. th., 1610 København V, Tel: 33 33 06 66, Fax: 33 33 95 95, foreningen@daghojskoler.dk