Gå til hovedindhold

Om daghøjskolerne

Forskellige mennesker har brug for forskellige veje.

Daghøjskolerne er et alternativ for dem, der ikke kan finde plads, mening og motivation i de almindelige systemer.  Fælles for alle daghøjskolerne er, at der foregår ting på kryds og tværs af emner og aktiviteter i et miljø, hvor man ser efter ressourcer, hvor der er plads til forskelligheder og hvor man dyrker fællesskabet.

Daghøjskolerne hjælper deltagerne med at finde deres talenter samt mod og lyst til at udvikle dem og lære nyt, og hjælper hvert år tusindvis af mennesker med at finde deres egen vej og komme videre.

Daghøjskolerne er frie folkeoplysende skoler, hvor formål, fagudbud og miljø er "højskolepræget", men det er samtidig en del af ideen med skoleformen at styrke deltagernes muligheder i forhold til uddannelse og arbejde. Der tilbydes derfor vejledning på daghøjskolerne - på voksne menneskers præmisser.  

Daghøjskolerne er som udgangspunkt for alle voksne. De fleste er unge voksne, men der er deltagere i alle aldre. Nogle daghøjskoler har en markant faglig profil, andre er specialiserede i at arbejde med mennesker, der har særlige behov, f.eks. af helbredsmæssige grunde.

Daghøjskoleundervisning er som udgangspunkt eksamensfri. Mange daghøjskoler tilbyder dog Forberedende Voksenuddannelse (FVU) med dansk, matematik, engelsk og it. Der er mulighed for at gå op til prøve i FVU-fag. Nogle daghøjskoler har også Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, STU. 

Undervisning og aktiviteter forgår som hovedregel i dagtimerne med 20-30 timer pr. uge.

 

Daghøjskoleforeningen, Gl. Kongevej 39G, 2. th., 1610 København V, Tel: 33 33 06 66, Fax: 33 33 95 95, foreningen@daghojskoler.dk