Gå til hovedindhold

FVU og OBU

Mange daghøjskoler arbejder med Forberedende Voksenundervisning (FVU) og Ordblindeundervisning (OBU). 

FVU er tilbud til mennesker, der har brug for træning af basale færdigheder som dansk, matematik, it og engelsk. FVU er en del af det formelle uddannelsessystem, men kan tilrettelægges fleksibelt.

OBU er et skræddersyet tilbud til voksne ordblinde.

Mange i målgrupperne for FVU og OBU har slået sig slemt på "skole" og derfor passer det mere hjemlige/ikke-skoleagtige miljø på daghøjskoler og i folkeoplysningen rigtig godt til deres behov og motivation.

Foreningen arbejder sammen med oplysningsforbundene LOF, DOF, FOF og Fora  om FVU og OBU i netværket FOBUS (Folkeoplysningens FVU og OBU samarbejde).

Sammen med FOBUS-organisationerne og AOF gennemførte Foreningen i 2017 projektet, Den digitale underviser i FVU og OBU, som resulterede i en hjemmeside med inspiration og hjælp til de to tilbud. https://www.dendigitaleunderviser.dk/hvordan-goer-man/fvu-og-obu/

Der arbejdes i 2020, i den samme projektkreds, med et nyt projekt, der udvikler "stilladser" til FVU-it og FVU-engelsk, der er de nyeste FVU-fag. I projektet skal også udvikles stilladser til at gøre kildekritik til en integreret del af FVU.

Begge projekter er støttet af DFS' puljer.

 

Daghøjskoleforeningen, Gl. Kongevej 39G, 2. th., 1610 København V, Tel: 33 33 06 66, Fax: 33 33 95 95, foreningen@daghojskoler.dk