Gå til hovedindhold

Folkeoplysning og ADHD

"Folkeoplysningens kerneopgave er at give mennesker redskaber til at begå sig i den tid og i det samfund, de lever i, så den enkelte ikke bare bliver en passiv tilskuer til tilværelsen, men i stand til aktivt at leve i et moderne samfund." (Kommissorium for Det Nationale Folkeoplysningsudvalg 2009-2010)

Hvad indebærer folkeoplysningens kerneopgave i forhold til mennesker med ADHD?

Det er det spørgsmål, som vi her forsøger at belyse på grundlag af et pilotprojekt, som Daghøjskoleforeningen har gennemført med støtte fra Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Formålet med projektet er at bidrage til, at flere folkeoplysende aktører udvikler relevante og kvalificerede tilbud til personer med ADHD og at afdække behov for yderligere udviklingsarbejde.

Projektet har taget udgangspunkt i en dialog om praksis på tre daghøjskoler, der har erfaringer med tilbud til personer med ADHD:
- Frederiksberg Daghøjskole og Kursuscenter
- AOF Daghøjskolen i Randers,
- Daghøjskolen FOKUS i Aalborg.

Relevante medarbejdere fra de tre skoler har på et seminar forsøgt at indkredse, hvad der er de særlige kvaliteter ved daghøjskolernes læringsmiljø og pædagogik ift. unge og voksne med ADHD.

På den baggrund forsøger vi at give et foreløbigt rids af en relevant folkeoplysende praksis på området.

Projektet er gennemført i 2010 med støtte fra Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Download notatet Folkeoplysende tilbud til personer med ADHD her.

Vedhæftninger
Bilag Size
Folkeoplysning og ADHD - notat 333.16 KB

Daghøjskoleforeningen, Gl. Kongevej 39G, 2. th., 1610 København V, Tel: 33 33 06 66, Fax: 33 33 95 95, foreningen@daghojskoler.dk