Gå til hovedindhold

Matrix

Denne sektion af virker-det.nu tilbyder en lærings- og motivationsteoretisk underbygget hjælp til kvalificering af antagelser om, hvad der virker, når der skal formuleres en programteori for en given indsats i folkeoplysningen. Denne matrix skaber overblik over studiets resultater og danner bro til virkningsevaluering. Se uddybning nedenfor.

De virksomme stoffer
- moderatorer og mekanismer generelt.

Det motiverende læringsrum – de virksomme stoffer

Matrixen er hentet fra publikationen Vi søger de virksomme stoffer , der er baseret på et pilotstudie, hvor iagttagelser og interview er analyseret med lærings- og motivationsteoretiske briller.

Matrixen præsenterer en struktur og intern sammenhæng i undersøgelsens data og sætter rammen for dens resultater. Strukturen konstitueres af

  • deltagernes erfaringer, det de selv fremhæver som væsentligt og
  • de professionelles tilgang, det som ledere, lærere, vejledere fremhæver som afgørende for udvikling af motivation for deltagelse i læring.

Begreberne er suppleret med karakteristiske udtalelser fra deltagerne for at give begreberne mening og kød og blod.

Matrixen og virkningsevaluering

I relation til virkningsevaluering ses matrixens øverste række og den venstre kolonne som bud på moderatorer – de betingelser/elementer, der skal være til stede, for at de virksomme mekanismer kan ”tændes”, mens krydsfelterne er bud på de virksomme mekanismer i folkeoplysende læringsmiljøer i relation til mål om læring og motivation.

Moderatorer: I matrixens øverste vandrette blå række er indskrevet, hvad de interviewede deltagere vægter, når de bliver spurgt om folkeoplysningens særlige evne til at motivere dem for deltagelse.

I den venstre lodrette røde kolonne er indskrevet, hvad de interviewede professionelle (undervisere, vejledere, ledere) fremhæver som afgørende for deltagernes udbytte i form af motivation for læring og deltagelse.

Virksomme mekanismer: Går man ind i matrixens krydsfelter, så ses undersøgelsens bud på overskrifter til, hvordan disse tilgange i sammenhæng udmøntes i praksis, som særlige karakteristika ved det motiverende læringsmiljø.

I forhold til Vi søger de virksomme stoffer er matrixen her suppleret med den nederste vandrette række, med henblik på at opnå bredere relevans for folkeoplysningen. De elementer, der vandret konstitueres af moderatoren ”Handlekraft”, kunne for så vidt identificeres i Elsborgs og Høyrup Petersens studie, men de fremstod mere som et udviklingspotentiale end som et tydeligt karakteristika ved de undersøgte cases. I sammenhæng med værktøjet virker-det.nu anser vid et for relevant at have dette potentiale med.

Publikationen Vi søger de virksomme stoffer kan downloades eller bestilles i trykt version her.

Daghøjskoleforeningen, Gl. Kongevej 39G, 2. th., 1610 København V, Tel: 33 33 06 66, Fax: 33 33 95 95, foreningen@daghojskoler.dk