Gå til hovedindhold

Rummelighed

Som det fremgår af matrixen, så betegner vi kombinationen af underviser- og deltagerperspektiverne på respektivt mødet og den anerkendende tilgang med begrebet rummelighed. Rummelighed er det modsatte af ligegyldighed og mere end blot tolerance. Rummelighed indebærer, at du kan være her med din individualitet og din særlige baggrund, og vi interesserer os for dig, vejleder dig og støtter dig i læreprocessen i de læringsrum, vi tilrettelægger for dig.

Rummelighed er en kvalitet ved det sociale system: der er ikke nogen sociale processer, ”der går på afveje” i form af udstødelser af det sociale system.

I interviewmaterialet er der ingen stemmer overhovedet, der giver udtryk for udskillelses- eller udstødningsprocesser i forløbene.

Eksempler på rummelighed fra det empiriske materiale er anført nedenfor:

Professionelle:

Ja, der er meget stor plads til forskellighed, man kan sige, at vi anser det for en af vores styrkesider, og vi kan også levere det.

Eleverne bliver rummet i deres forskellighed, at der ligesom er plads til os alle sammen.

Der er stor accept af, at vi alle er i samme båd, selv om vi er forskellige og har forskellige livshistorier.

Der er stor accept af, at vi alle er i samme båd, selv om vi er forskellige og har forskellige livshistorier. (Underviser/vejleder)

De fleste betoner det, at de har lov til at være sig selv, sådan som de er, at det er nok det vigtigste for dem.

Og så er det tilladt at stå i det inderste rum med ryggen til, og vi har også en sofa. Der er også nogle gange nogen, der ligger og sover, det må de gerne.

Der er meget stor forståelse for, at alle har det sådan ind imellem, hvor man ikke lige har lyst til at snakke med nogen. Vi har også regler for, at inde i det mid- terste rum, der må snakkes og spilles musik, men hvis bare én har brug for ro, så i det inderste rum, der skal bare være stille. Vi har nogen med stress, og de kan ikke holde lyde ud, så der skal være mulighed for ro.

Mange, de har jo haft nogle dårlige oplevelser tidligere, og det at man lige pludselig har opdaget, at man bliver accepteret, og at man kan indgå i en social sam- menhæng og rent faktisk fungerer, det giver både en selvtillid og også mod på at komme ud igen, om det så er til uddannelse eller andet arbejde eller kursus, eller hvad man nu har lyst til at påbegynde.

Deltagere:

De tager én meget seriøst, du er ikke bare en brik i dette her, eller sag nr. 1220, du er den person, du er, ikke bare en, de skal hen over, give nogle penge og farvel og tak. Du får lov at vælge, i samtalen med dem.

Vi skal behandle hinanden med respekt og tænke på, at vi er forskellige mennesker, og vi har hver vores måde at handle på og tænke på.

Men her har jeg fået lov til at være mig og finde ud af, hvem jeg er, og det har i hvert fald gjort, at jeg ikke er bange for hvad der skal komme efter det her.

Og så har hun (læreren) bare virkelig forståelse for, at der er forskellige mennesker (kursister), og vi tænker forskelligt. Hun accepterer det og forventer ikke, at folk tænker på en eller anden bestemt måde.

I relationen mellem professionel og deltager ser vi således udtryk for forståelse, indlevelse, accept og respekt for den andens identitet, og vi ser også heraf følgende effekter i form af bekræftelse (har fået lov til at være mig), selvtillid, mod og selvrefleksion (finde ud af, hvem jeg er) og reduktion af angst.

Rummelighed er et grundlæggende element i de seks folkeoplysende forløb. Der er plads til forskellighed, forskellighed respekteres, og forskellighed udgør en ressource for udvikling og kollektiv tranformativ læring.

Daghøjskoleforeningen, Gl. Kongevej 39G, 2. th., 1610 København V, Tel: 33 33 06 66, Fax: 33 33 95 95, foreningen@daghojskoler.dk